Εξειδίκευση στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα


Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αναζητά αποδόσεις σε επενδύσεις μεγάλου μεγέθους, η Πράσινη Επιχειρηματικότητα κερδίζει έδαφος. Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων και Νερού, Πράσινη Χημεία, Πράσινες Μεταφορές, σε ventures Βιολογικών Καλλιεργειών και Οικοτουριστικών μονάδων μεγάλης κλίμακας έχουν αποσπάσει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού. Αποτέλεσμα της δεδομένης αποδοτικότητας των επενδύσεων αυτών, είναι η άνθηση του κλάδου σε μεγάλης κλίμακας έργα.Η εξειδίκευσή μας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, η Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων, έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων ΑΠΕ (από το 1996), σε projects ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων, σε σύνθετες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων πράσινης χημείας κ.α. Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσμα του γνωστικού υπόβαθρου και της δεδομένης εμπειρίας, έχει παράσχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου σε μεγάλα ενεργειακά project. Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, τα χαρακτηριστικά των οποίων εξαρτώνται από το είδος της επένδυσης. Κάθε επένδυση αξιολογείται κατά περίπτωση, με στόχο την εξειδικευμένη διαχείριση και αντιμετώπιση τους ανάλογα με τα εκάστοτε χαρακτηριστικά .Στελέχωση από Ειδικούς

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του σε μεγάλα έργα, την εξαιρετική τεχνική και χρηματοοικονομική κατάρτιση του προσωπικού του, παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες τεχνικής και χρηματοοικονομικής στόχευσης. Υπερβαίνοντας την πρακτική του κλάδου, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζει τις χρηματοδοτικές λύσεις και τα τραπεζικά εργαλεία της σύγχρονης τραπεζικής, με εξειδικευμένες πράσινες υπηρεσίες. Οι πράσινες υπηρεσίες έχουν ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και αειφορίας της επένδυσης. Για το λόγο αυτό εξειδικευμένοι συνεργάτες είναι δίπλα σας και σας καθοδηγούν βήμα βήμα τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση της επένδυσής σας. Με την γνώση και την πρωτοπορία του Green Banking. Με την εμπειρία και την εγγύηση ενός μεγάλου Ομίλου.