Πραγματοποιήστε τις πληρωμές της επιχείρησής σας από την Τράπεζα Πειραιώς με έκπτωση 20%

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ειδικά για την επιχείρησή σας, τη δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών με έκπτωση 20% για ένα έτος.

Η έκπτωση που απολαμβάνετε ισχύει για μεταφορές/εμβάσματα ανεξαρτήτως ποσού, προορισμού και νομίσματος και αφορά:

  • Μεταφορές χρημάτων σε τρίτες τράπεζες (εμβάσματα) που αφορούν είτε την πληρωμή προμηθευτών και υποχρεώσεων προς λοιπούς τρίτους, είτε μεταφορές ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησής σας
  • Εκτέλεση μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς winbank web banking & winbank business mobile app, καθώς και μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας

Η προνομιακή τιμολόγηση που προσφέρεται, εφαρμόζεται πάνω στο εκάστοτε Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών που ισχύει για το εκάστοτε κανάλι συναλλαγών της Τράπεζας (κατάστημα, winbank) στις κατηγορίες:

  • Βασική προμήθεια αποστολής εμβάσματος
  • Έξοδα αποστολής μηνύματος (swift), όπου αυτά ισχύουν

Για να ενεργοποιήσετε την ειδική έκπτωση που σας προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, θα πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως τις 02/10/2020 αποστέλλοντας e-mail στο mail group TransactionBanking@piraeusbank.gr, αναγράφοντας επιπλέον την επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρησής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο ή επιπλέον email address).