Προνομιακή Προθεσμιακή Κατάθεση ΥΠ.ΕΘ.Α.

ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προθεσμιακή Κατάθεση διάρκειας 3, 6 & 12 μηνών
(με εκτοκισμό κάθε μήνα)
Προσαύξηση κατά 0,20% στα εκάστοτε μέγιστα επιτόκια της Π/Κ «Στα Μέτρα Σου». Το επιτόκιο διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.
Κάθε μήνα
 • Νόμισμα: Ευρώ
 • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης: €5.000
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Δυνατότητα προεξόφλησης για όλο το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης με κόστος που ορίζεται στους όρους του προϊόντος


Δικαιούχοι

Η Προνομιακή Προθεσμιακή Κατάθεση ΥΠ.ΕΘ.Α. αφορά σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα και γονείς) του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα και γονείς) των αποθανόντων εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών
 • Εθνοφύλακες (αφορά σε προσωπικό εφεδρείας, το οποίο επανδρώνει τις Μονάδες Εθνοφυλακής)

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ή του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού (ως άνω περιπτώσεις), πριν την ταυτοποίηση/επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση/επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία / εν αποστρατεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου