Προθεσμιακή Κατάθεση "Των Ενόπλων Δυνάμεων"

ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προθεσμιακή Κατάθεση 12μηνης διάρκειας*
με εκτοκισμό στη λήξη
Προσαύξηση κατά 1% στο εκάστοτε επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης 12 μηνών βάσει του ημερήσιου δελτίου επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς.
Στη λήξη της προθεσμιακής
Χωρίς έξοδα ανοίγματος, τήρησης και διαχείρισης.
 • Νόμισμα: Ευρώ
 • Ελάχιστο ποσό κατάθεσής: €5.000
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Δυνατότητα προεξόφλησης για όλο το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης με κόστος που ορίζεται στους όρους του προϊόντος
 • Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς
Προθεσμιακή Κατάθεση 12μηνης διάρκειας*
(με εκτοκισμό κάθε μήνα)
Κάθε μήνα

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
  (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά
  ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, & συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης, εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει τη σύνταξη του αποθανόντος
 • Ατομική βεβαίωση που θα εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο εκάστου ΓΕ η οποία θα βεβαιώνει την ημερομηνία διαγραφής του θανόντος
  ή
  ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου υφίσταται
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (με βάση το οποίο να προκύπτει η σχέση με το πρόσωπο που ανήκε στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος (Υπόδειγμα 3. Υπεύθυνη Δήλωση).
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

*Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος δικαιούχος την προθεσμιακή κατάθεση “Των Ενόπλων Δυνάμεων” και τα προνόμιά της, αποτελεί το να είναι ο ίδιος α΄ δικαιούχος της προθεσμιακής.