Λογαριασμός “Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων” *

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ**
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
έως 5.000
άνω των 5.000
3,00%
1,80%
Χωρίς έξοδα ανοίγματος, τήρησης και διαχείρισης λογαριασμού
 • Απόδοση τόκων κάθε μήνα
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Χρεωστική κάρτα Visa Debit
 • Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου
 • Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών
 • Δωρεάν έξοδα επεξεργασίας επιταγών έκδοσης πελατών
 • Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Ενημέρωση μέσω τριμηνιαίου αντιγράφου κίνησης λογαριασμού ή βιβλιαρίου καταθέσεων

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
  (που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά
  ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, & συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

*Απαραίτητη προυπόθεση για να αποκτήσει κάποιος δικαιούχος το λογαριασμό “Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων” και τα προνόμιά του, αποτελεί το να είναι ο ίδιος α’ δικαιούχος του λογαριασμού. Υφιστάμενοι πελάτες, οι οποίοι συνεργάζονται ήδη με την Τράπεζα Πειραιώς για την καταβολή της μισθοδοσίας ή της σύνταξης τους, θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας για να αιτηθούν τα ανωτέρω επιτόκια και προνόμια.

**Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως αναγράφονται στον Πίνακα ισχύουν μόνο για πελάτες που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων της συνεργασίας της Τράπεζας με το ΥΠΕΘΑ:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ, που υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι