Μεταφορά Χρημάτων & Εμβάσματα Μέσω winbank mobile app

Μάθετε πόσο εύκολο είναι, μέσα από την εφαρμογή winbank mobile, να μεταφέρετε χρήματα, σε λογαριασμό σας ή σε λογαριασμό τρίτου, στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε άλλη Τράπεζα.

Μεταφορά σε λογαριασμό μου ή σε λογαριασμό τρίτου στην Τράπεζα Πειραιώς

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στην εφαρμογή winbank mobile με quick login (δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Στην αρχική οθόνη, επιλέγετε το κουμπί ΝΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ και στη συνέχεια επιλέγετε «Σε λογαριασμό μου» . Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων εντός της Τράπεζας Πειραιώς, επιλέγετε «Σε άλλους λογαριασμούς».

Βήμα 3

Επιλέγετε τον λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η χρέωση. Στη συνέχεια επιλέγετε τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε χρήματα ή συμπληρώνετε τον IBAN εάν θέλετε να στείλετε χρήματα σε τρίτο. Συμπληρώνετε το ποσό, την αιτιολογία (προαιρετικά) και τον χρόνο εκτέλεσης της συναλλαγής.

Βήμα 4

Ελέγχετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε και σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε κάποια στοιχεία επιλέγετε «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ». Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις πατάτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Εάν κάνετε μεταφορά χρημάτων σε τρίτο θα σας ζητηθεί ταυτοποίηση με quick login(δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID).

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, sms κ.α.) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.

Μεταφορά σε λογαριασμό μου ή σε λογαριασμό τρίτου σε άλλη Τράπεζα / Έμβασμα

Βήμα 1

Ολοκληρώνετε την είσοδό σας στην εφαρμογή winbank mobile με quick login (δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Βήμα 2

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε το κουμπί ΝΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ και στην συνέχεια επιλέγετε «Σε άλλους λογαριασμούς» ώστε να μεταφέρετε χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων εκτός της Τράπεζας Πειραιώς .

Βήμα 3

Επιλέγετε τον λογαριασμό που θέλετε να γίνει η χρέωση του εμβάσματος. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό IBAN του παραλήπτη. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε κάποιον που έχετε ήδη καταχωρήσει, μέσω της επιλογής Φιλική Ονομασία . Μόλις συμπληρώσετε το λογαριασμό, επιλέγετε το ποσό του εμβάσματος και την αιτιολογία για τον παραλήπτη (προαιρετικά). Τέλος, επιλέγετε αν θέλετε το έμβασμα να εκτελεστεί με υψηλή ή κανονική προτεραιότητα ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε και τη συχνότητα εκτέλεσης όμοιας συναλλαγής σε περίπτωση που πρόκειται για κάποια επαναλαμβανόμενη μεταφορά.

Βήμα 4

Ελέγχετε τα στοιχεία που συμπληρώσατε και σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε κάποια επιλέγετε «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ». Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις πατάτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ταυτοποίηση με quick login(δακτυλικό αποτύπωμα ή 4ψηφιος κωδικός ή Face ID).

Extra tip: Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το εικονίδιο «share icon» στην οθόνη ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να επιλέξετε τον τρόπο (email, sms κ.α.) με τον οποίο επιθυμείτε να στείλετε ή αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας.