Μηχανισμός Πρόσθετου Ελέγχου Συναλλαγών

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας νέος μηχανισμός Πρόσθετου Ελέγχου Συναλλαγών* σε επιλεγμένες εγχρήματες συναλλαγές** σας μέσω winbank, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που απαιτηθεί η πρόσθετη ταυτοποίησή σας για την ολοκλήρωση εγχρήματης συναλλαγής σας στη winbank, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε 2 από τα 4 ψηφία του PIN της προσωπικής χρεωστικής σας κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς.


  • Εάν έχετε στην κατοχή σας περισσότερες από μία ενεργές χρεωστικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, θα σας ζητηθεί να ορίσετε την χρεωστική κάρτα που επιθυμείτε, για την διενέργεια του Πρόσθετου Ελέγχου Συναλλαγών.
  • Εάν δεν έχετε ενεργή προσωπική χρεωστική κάρτα, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον κωδικό (OTP) που θα σας σταλεί στο email επικοινωνίας που έχετε δηλώσει/επιβεβαιώσει στη winbank.

*Ο νέος τρόπος επιβεβαίωσης συναλλαγών είναι επιπρόσθετος από αυτά που απαιτούνται για την ισχυρή ταυτοποίηση των συναλλαγών στη winbank σύμφωνα με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και ενισχύει με τη ορθή χρήση του την ασφάλεια των συναλλαγών.

**Συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές προς έμπιστους δικαιούχους

Μην ξεχνάτε! Η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα σας ζητήσει, σε καμία περίπτωση, αποστέλλοντας e-mail ή τηλεφωνικώς να αποκαλύψετε προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα όπως στοιχεία καρτών, κωδικούς πιστοποίησης, προσωπικούς μυστικούς κωδικούς (PIN) κοκ.