Προσαρμογή στο SEPA


Η Τράπεζα Πειραιώς προσαρμόζεται στις αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή του SEPA στις πληρωμές. Μια βασική αλλαγή που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι η χρήση του αριθμού IBAN για τις συναλλαγές σας όπως η μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό (εντός της Τράπεζας Πειραιώς), η διαχείριση των πάγιων εντολών και η αποστολή εμβασμάτων σε Ελληνικές ή ξένες τράπεζες.

Θα διαπιστώσετε ότι για τον λόγο αυτό κατά τις συναλλαγές σας με την Τράπεζα Πειραιώς έχετε ενημέρωση για τον IBAN - Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού με την χρήση του οποίου θα πρέπει να εξοικειωθείτε. Περισσότερες πληροφορίες για τον IBAN και την χρήση του μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Για μετατροπή λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς σε ΙΒΑΝ ή για επιβεβαίωση της δομής οποιουδήποτε ΙΒΑΝ μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε τον Υπολογιστή ΙΒΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEPA για τους καταναλωτές, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ειδικό δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος για το SEPA, εδώ.