Αναβάθμιση Πειραιώς Prepaid Gift Card σε Prepaid Reloadable Card


Το αίτημα αναβάθμισης της Πειραιώς Prepaid Gift Card μπορεί να γίνει από τον κάτοχο* της κάρτας,

  • οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της κάρτας
  • σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα
  • χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
  • χωρίς προϋπόθεση ύπαρξης ή ανοίγματος καταθετικού λογαριασμού ή άλλου προϊόντος
  • χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, αν είναι ήδη πελάτης της Τράπεζας
  • με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αν δεν είναι πελάτης της Τράπεζας


Εάν δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα

 1.  Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά   

 2.  Η αναβάθμιση της κάρτας Πειραιώς Prepaid Gift Card σε Prepaid Reloadable Card γίνεται την ίδια στιγμή και το πλαστικό, το PIN και τα στοιχεία της κάρτας παραμένουν τα ίδια. Αν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο στη μη επαναφορτιζόμενη κάρτα Prepaid Gift Card, μεταφέρεται αυτόματα στην επαναφορτιζόμενη κάρτα Prepaid Reloadable Card.

 3.  Μέσα σε λίγα λεπτά ενεργοποιείται η αναβαθμισμένη πλέον επαναφορτιζόμενη κάρτα Πειραιώς Prepaid Reloadable Card

Η νέα κάρτα μπορεί πλέον να φορτιστεί πολλές φορές ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να χρησιμοποιείται για συναλλαγές μέχρι την εξάντληση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της.


Εάν είστε ήδη πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα

 1.  Η αναβάθμιση της κάρτας Πειραιώς Prepaid Gift Card σε Prepaid Reloadable Card γίνεται την ίδια στιγμή και το πλαστικό, το PIN και τα στοιχεία της κάρτας παραμένουν τα ίδια. Αν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο στη Gift μη επαναφορτιζόμενη κάρτα, μεταφέρεται αυτόματα στην επαναφορτιζόμενη

 2.  Μέσα σε λίγα λεπτά ενεργοποιείται η αναβαθμισμένη πλέον επαναφορτιζόμενη κάρτα Πειραιώς Prepaid Reloadable Card

Η νέα κάρτα μπορεί πλέον να φορτιστεί πολλές φορές ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να χρησιμοποιείται για συναλλαγές μέχρι την εξάντληση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της.

Αν είστε ήδη πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς αλλά δεν έχετε επικαιροποιήσει πρόσφατα τα στοιχεία σας στην Τράπεζα Πειραιώς, θα χρειαστεί να προσκομίσετε επιπλέον δικαιολογητικά.

* Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από το πρόσωπο που εξέδωσε την κάρτα καθώς η κάρτα μπορεί να δοθεί και ως δώρο