Μεταβολή επιβαρύνσεων σχετικά με τη Σύμβαση Αποδοχής και Εκκαθάρισης Πληρωμών μέσω καρτών και Εγκατάστασης και Χρήσης Συσκευών “POS”

Σε συνέχεια της μεταξύ ημών συναφθείσας Σύμβασης Αποδοχής και Εκκαθάρισης Πληρωμών μέσω καρτών και Εγκατάστασης και Χρήσης Συσκευών “POS” (εφεξής η «Σύμβαση»), σας ενημερώνουμε ότι από 18/10/2019 αναδιαμορφώνεται η επιβαλλόμενη στην Επιχείρησή σας επιβάρυνση.

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται να τροποποιηθεί από τους Οργανισμούς Visa και MasterCard η διατραπεζική προμήθεια (IRF) για συναλλαγές με κάρτες ιδιωτών (μη εταιρικές κάρτες) που έχουν εκδοθεί σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συναλλάσσονται σε επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ, ως εκ τούτου μειώνεται η επιβαλλόμενη επιβάρυνση ως προς τις παρακάτω κατηγορίες καρτών ιδιωτών έκδοσης τραπεζών εκτός ΕΟΧ:

  • Maestro
  • Χρεωστικές/προπληρωμένες κάρτες MasterCard
  • Χρεωστικές/προπληρωμένες κάρτες Visa
  • Πιστωτικές κάρτες MasterCard
  • Πιστωτικές κάρτες Visa

οι οποίες πλέον θα έχουν ίδια χρέωση με τις κάρτες έκδοσης άλλων τραπεζών εντός ΕΟΧ.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος (D.C.C.) θα έχει μηδενική επιβάρυνση (0%) δίνοντάς σας ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις συναλλαγές με κάρτες άλλου νομίσματος.

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας σας ή να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 18 28 38 ή 210 38 98 954.