Άτομα με νοητική αναπηρία

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποφασίσει να επενδύσει είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών με κάποιας μορφής νοητική αναπηρία.

Έτσι, στα νέου τύπου καταστήματα έχει προβλεφθεί:

  • η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των πελατών με νοητική αναπηρία.
  • η χρήση του meeting room, ώστε οι πελάτες να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από εξωτερικά ερεθίσματα.
  • οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης έχουν λάβει εκπαίδευση αναφορικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και τις στρατηγικές διαχείρισης ατόμων με ΔΑΦ ή/ και νοητική αδυναμία.