*Κατά τις ώρες του διευρυμένου ωραρίου δεν διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές