Ενημέρωση Πελατών

Οι πελάτες, οι οποίοι ενέχονται άμεσα με τις οφειλές που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η νέα εταιρεία, παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι πελάτες αυτοί λαμβάνουν προσωπική ενημερωτική επιστολή από την Τράπεζα, την εταιρεία ειδικού σκοπού και την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στον τύπο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.


Αλλάζουν οι υποχρεώσεις των πελατών απέναντι στην Τράπεζα με την μεταφορά της διαχείρισης της οφειλής;

Όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν.

Οι συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται μέσω των δικτύων εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.