Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης & Πιστοποιητικά

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για να υπολογίσετε και να πιστοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας και να διερευνήσετε τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισής του:

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης

Κερδισμένοι με 3 τρόπους

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σας προτείνει 3 λόγους για να αξιοποιήσετε τις εξειδικευμένες πράσινες υπηρεσίες που προσφέρουμε σε ιδιώτες:


 1.  Η ενεργειακή απόδοση καθορίζει την αξία του ακινήτου σας.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζετε την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και να εξετάσετε τις δυνατότητες αναβάθμισής του με πράσινες παρεμβάσεις, όταν:
  • Χτίζετε, ανακαινίζετε ή επισκευάζετε το ακίνητό σας
  • Σκοπεύετε να το αναβαθμίσετε για να εξοικονομείτε ενέργεια
  • Θέλετε απλά να το πουλήσετε ή να το νοικιάσετε


 2.  Ενεργειακή αναβάθμιση σημαίνει περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Με τις εξειδικευμένες πράσινες υπηρεσίες μας μπορείτε να διερευνήσετε όλους τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας για το ακίνητό σας. Αναβαθμίζοντάς το ενεργειακά, όχι μόνο περιορίζετε τα δικά σας λειτουργικά έξοδα, αλλά προστατεύετε και το περιβάλλον για όλους μας. Για το σκοπό αυτό, σας προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υλοποιήσετε την ενεργειακή αναβάθμιση και πρόσθετη υπoστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 3.  Η επένδυση ολοκληρώνεται με το κατάλληλο δάνειο.

Τα green στεγαστικάεπισκευαστικά και προσωπικά δάνεια που σας προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς για την αγορά ακινήτου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ή την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) πιστοποιεί την ενεργειακή κλάση του ακινήτου σας. Είναι υποχρεωτικό όταν θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε ακίνητο πάνω από 50τμ.ανάλογα με την χρήση.Για την έκδοσή του συνεργαζόμαστε με εξουσιοδοτημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης εξετάζει τις τεχνικές προδιαγραφές του ακινήτου σας και σας προτείνει τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, όπως με:

 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηριακού κελύφους
 • Μείωση των απωλειών ενέργειας
 • Επιλογή κατάλληλων συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
 • Χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
 • Εφαρμογή διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους
Για τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης συνεργαζόμαστε με έμπειρους μηχανικούς, , ακολουθώντας τον Κ.Εν.Α.Κ. και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης

Η Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης του ακινήτου σας:

 • Αξιολογεί την κατασκευή, την υφιστάμενη κατάσταση και τα συστήματα του ακινήτου
 • Προτείνει εναλλακτικά σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης με ενεργειακές παρεμβάσεις στο ακίνητό σας, υπολογίζοντας σε κάθε ένα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
 • Συνδέει κάθε σενάριο με τον οικονομικό και χρονικό προϋπολογισμό για την εκπόνηση των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων
 • Καταγράφει σε μια οικονομική και τεχνική ανάλυση το βαθμό κερδοφορίας της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη από το σύνολο των αλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν στο ακίνητο

Πού να απευθυνθείτε

Για να μάθετε περισσότερα για τις Πράσινες Υπηρεσίες μας, σχετικά με το πιστοποιητικό & τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης και να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει, απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς