Από 1/9/2019, η μετατροπή ξένου νομίσματος σε Ευρώ (€) των συναλλαγών με κάρτες Visa και Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) πραγματοποιείται βάσει των ισοτιμιών αναφοράς της Τράπεζας. Για τα νομίσματα που δεν είναι διαθέσιμα στον πίνακα με τις ισοτιμίες αναφοράς της Τράπεζας, η μετατροπή τους πραγματοποιείται βάσει της ισοτιμίας αναφοράς των Οργανισμών Visa / Mastercard® (περισσότερα για Visa εδώ, για Mastercard® εδώ). Η μετατροπή πραγματοποιείται με βάση την ισοτιμία αναφοράς, όπως ισχύει κατά την ημέρα εκκαθάρισης της συναλλαγής, η οποία μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής. Το ποσό της συναλλαγής επιβαρύνεται με έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπως ορίζονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας.