Υπηρεσίες Πληρωμών PSD2 - Τι αλλάζει στις Επιχειρήσεις;

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) έχει σκοπό να καταστήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ασφαλείς και εύκολες.

Νομικά Πρόσωπα

Ισχυρή ταυτοποίηση συναλλαγών

Για τη πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας winbank web banking απαιτείται ταυτοποίηση σε κάθε συναλλαγή. Η ταυτοποίηση της συναλλαγής γίνεται μέσω ειδοποιήσεων (push notification) μέσω της νέας εφαρμογής winbank business, ή με αποστολή κωδικού ασφαλείας extraPIN μέσω Viber ή με SMS στο κινητό του εξουσιοδοτημένου χρήστη της εκάστοτε εταιρίας, είτε με τη χρήση κωδικού προερχόμενου από token generator.


Καθορισμός έμπιστων δικαιούχων

Μέσω της υπηρεσίας winbank web banking μπορείτε να ορίσετε, εφόσον το επιθυμείτε, δικαιούχους με τους οποίους συναλλάσσεστε συχνά και τακτικά ως έμπιστους. Για τους δικαιούχους που έχετε ορίσει ως έμπιστους, δεν θα απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση κατά τη διενέργεια της συναλλαγής.

Τις παρακάτω συναλλαγές μπορείτε να επιλέξετε να τις εξαιρέσετε από τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης, χαρακτηρίζοντάς τις ως συναλλαγές «έμπιστου δικαιούχου».

 • Μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου
 • Έμβασμα
 • Πληρωμή λογαριασμών προς οργανισμούς
 • Πληρωμή πιστωτικής κάρτας
 • Φόρτιση Business Prepaid κάρτας

Η διαχείριση των συναλλαγών που έχουν χαρακτηριστεί ως «έμπιστου δικαιούχου» (δημιουργία / διαγραφή) γίνεται από τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο προφίλ, από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες (admin users). Όταν ένας δικαιούχος οριστεί ως έμπιστος δικαιούχος, είναι διαθέσιμος σε όλους τους εταιρικούς χρήστες. Ένας χρήστης για να λάβει τον ειδικό ρόλο διαχείρισης των συναλλαγών «έμπιστων δικαιούχων», θα πρέπει να προσκομίσει σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς τα κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα με την απαραίτητη διατύπωση.

Φυσικά Πρόσωπα

Ισχυρή ταυτοποίηση συναλλαγών

Για τη πραγματοποίηση συναλλαγών στην υπηρεσία winbank web banking πλέον απαιτείται ταυτοποίηση σε κάθε συναλλαγή, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω ειδοποιήσεων (push notification) στη winbank mobile εφαρμογή ή με Κωδικό extraPIN που λαμβάνετε μέσω Viber ή με SMS στο κινητό που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα.


Καθορισμός έμπιστων δικαιούχων

Μέσω της υπηρεσίας winbank web banking μπορείτε να ορίσετε, εφόσον το επιθυμείτε, δικαιούχους με τους οποίους συναλλάσσεστε συχνά και τακτικά ως έμπιστους. Για τους δικαιούχους που έχετε ορίσει ως έμπιστους, δεν θα απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση κατά τη διενέργεια της συναλλαγής.

Τις παρακάτω συναλλαγές μπορείτε να επιλέξετε να τις εξαιρέσετε από τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης, χαρακτηρίζοντάς τις ως συναλλαγές «έμπιστου δικαιούχου».

 • Μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου
 • Έμβασμα
 • IRIS 24/7
 • Πληρωμή λογαριασμών προς οργανισμούς
 • Πληρωμή πιστωτικής κάρτας
 • Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας / webuy
 • Απόκτηση ασφαλιστικών προϊόντων

Ο καθορισμός του «έμπιστου δικαιούχου» μπορεί να γίνει κατά τη διαδικασία έγκρισης της συναλλαγής μέσω push notification στην εφαρμογή winbank mobile ή εναλλακτικά στο στάδιο πληκτρολόγησης του κωδικού ασφαλείας, extraPIN, που απαιτείται για την ταυτοποίησή της.