Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) έχει σκοπό να καταστήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ασφαλείς και εύκολες.

Τι αλλάζει στην υπηρεσία winbank web banking

Για τη πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της winbank web banking απαιτείται ταυτοποίηση σε κάθε συναλλαγή (εκτός πληρωμών προς οργανισμούς / εταιρίες για τις οποίες η εν λόγω απαίτηση θα ισχύσει από 14/09/2019). Η ταυτοποίηση της συναλλαγής γίνεται με αποστολή κωδικού ασφαλείας extraPIN στο κινητό του εξουσιοδοτημένου χρήστη της εταιρίας ή εναλλακτικά με χρήση κωδικού από token generator.