Υπηρεσίες Πληρωμών PSD2

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών αλλάζει τον τρόπο που θα πραγματοποιείτε τις αγορές σας με κάρτα.

Η νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366/EΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4537/2018, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να καταστήσει τις πληρωμές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)* πιο ασφαλείς και εύκολες. Με την οδηγία αυτή, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, εκσυγχρονίζονται οι ανέπαφες (contactless) συναλλαγές, χωρίς την χρήση PIN, με φυσική παρουσία κάρτας και οι συναλλαγές στο διαδίκτυο (e-commerce).

*Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) : κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία

Τι αλλάζει στις ανέπαφες (contactless) συναλλαγές

Όλες οι ανέπαφες (contactless) συναλλαγές, έως του ποσού των €50, χωρίς την καταχώρηση του κωδικού PIN σε τερματικό (POS), με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες θα πραγματοποιούνται με όριο έως του ποσού των €150, σωρευτικά.

Κάθε φορά που θα πραγματοποιείται οποιουδήποτε είδους συναλλαγή με χρήση κωδικού PIN, το όριο των €150 θα μηδενίζεται.

Συνεπώς, δεν θα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης απεριορίστων διαδοχικών ανέπαφων αγορών χωρίς την χρήση του κωδικού PIN.


Τι αλλάζει στις αγορές στο internet με κάρτα (e-commerce)

Οι αλλαγές αφορούν ειδικά στην ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου. Οι αγορές στο internet με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ισχυρή ταυτοποίηση πελατών, τη στιγμή της αγοράς.

Τι σημαίνει ισχυρή ταυτοποίηση πελατών;

Ο ισχυρός έλεγχος ταυτότητας πελατών είναι μια διαδικασία ελέγχου που πιστοποιεί τον κάτοχο της κάρτας και βασίζεται στη χρήση τουλάχιστον δύο στοιχείων από τις 3 παρακάτω κατηγορίες.

Κάτι που ο χρήστης:

 • Γνωρίζει μόνο εκείνος (π.χ. κωδικός πρόσβασης ή PIN)
 • Έχει στην κατοχή του (π.χ. συσκευή δημιουργίας κώδικα επαλήθευσης ταυτότητας).
 • Είναι (π.χ. η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος)

Δεν αρκεί δηλαδή, πλέον, μόνο η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, τριψήφιος κωδικός ασφαλείας).

Πώς θα πραγματοποιούνται οι αγορές στο internet με κάρτα (e-commerce);

Η ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη, κατά την διάρκεια της αγοράς, θα πραγματοποιείται μέσω:

 • αποδοχής με push notification στο winbank mobile app ή
 • εισαγωγής κωδικών winbank web Banking συνδυαστικά με extraPIN

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου να πραγματοποιείτε αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) θα πρέπει να διαθέτετε κωδικούς winbank banking και να έχετε δηλωμένο στην Τράπεζα κινητό τηλέφωνο για τη λήψη extraPIN.

Σε περίπτωση που:

 • δε διαθέτετε κωδικούς winbank, μπορείτε να προχωρήσετε σε online εγγραφή εδώ, άμεσα, εύκολα και γρήγορα,
 • διαθέτετε κωδικούς winbank αλλά δεν τους θυμάστε ή έχετε κλειδωθεί στην υπηρεσία, θα βρείτε εδώ οδηγίες για να ανακτήσετε την πρόσβασή σας,
 • διαθέτετε κωδικούς winbank αλλά έχουν απενεργοποιηθεί, μπορείτε να προχωρήσετε σε άμεση ενεργοποίησή τους, καλώντας την τηλεφωνική εξυπηρέτηση της Τράπεζας στο 210 3288000 (από σταθερό ή κινητό, με χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας),
 • διαθέτετε ενεργούς κωδικούς winbank αλλά δεν έχετε δηλωμένο κινητό τηλέφωνο για τη λήψη extraPIN, μπορείτε να προχωρήσετε σε άμεση δήλωσή του μέσω της υπηρεσίας winbank web banking. Βρείτε εδώ τη διαδικασία και ακολουθείστε τις αναλυτικές οδηγίες.

Εναλλακτικά, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

Συχνές ερωτήσεις - Ανέπαφες συναλλαγές

1. Τι είναι οι ανέπαφες (contactless) συναλλαγές;

Οι ανέπαφες συναλλαγές (contactless transactions) είναι ο γρήγορος και ασφαλής τρόπος, για να κάνετε τις αγορές σας με κάρτες ειδικής τεχνολογίας που φέρουν το σήμα . Οι ανέπαφες συναλλαγές δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να κάνει αγορές, πλησιάζοντας απλά την κάρτα του στο κατάλληλο μηχάνημα πληρωμών (POS). Σήμερα εάν το ποσό είναι κάτω των 50€, δεν χρειάζεται να εισάγετε το PIN σας, ενώ εάν το ποσό είναι άνω των 50€, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.


2. Τι αλλάζει στις ανέπαφες (contactless) συναλλαγές με κάρτα, από τις 14/9/2019 και μετά;

Θα ισχύει όριο στις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, σωρευτικά έως το ποσό των €150. Όταν εξαντληθεί το όριο, θα ζητείται η καταχώρηση του ΡΙΝ στο μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS), ακόμη και αν πρόκειται για συναλλαγή κάτω των €50. Κάθε φορά που θα πραγματοποιείτε οποιουδήποτε είδους συναλλαγή με χρήση PIN, το όριο των €150 θα μηδενίζεται. Παράδειγμα: Εάν έχετε κάνει ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς χρήση ΡΙΝ, με συνολική αξία €150 και στη συνέχεια πραγματοποιήσετε αγορά 22€, θα ζητηθεί η καταχώρηση του ΡΙΝ στο μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS). Στη συνέχεια, θα μπορείτε να συνεχίσετε τις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς χρήση PIN εκ νέου, ξανά μέχρι το ποσό των €150.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν διενεργείτε ηλεκτρονικά την έναρξη πράξης πληρωμής σε αυτόματο τερματικό πληρωμής για τον σκοπό της πληρωμής ναύλου μεταφοράς ή τέλους στάθμευσης, δεν εφαρμόζεται ισχυρή ταυτοποίηση.


3. Το όριο των €50 παύει να ισχύει; Μέχρι ποιο ποσό μπορώ να κάνω ανέπαφη συναλλαγή, χωρίς ΡΙΝ;

Το όριο των €50, για κάθε ανέπαφη συναλλαγή, συνεχίζει να ισχύει. Για τις συναλλαγές έως και €50, δεν χρειάζεται να εισάγετε το ΡΙΝ σας. Θα χρειαστεί να το πληκτρολογήσετε μόλις το συνολικό ποσό των ανέπαφων συναλλαγών, χωρίς PIN, ξεπεράσει τα €150 (σωρευτικά).


4. Γιατί μπαίνει το όριο των €150 στο συνολικό ποσό των συναλλαγών χωρίς PIN, μέσω κάρτα; Εγώ θέλω σε όλες τις αγορές, κάτω των €50, να μη βάζω PIN.

Το συγκεκριμένο όριο (€150), έχει καθοριστεί, βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση. Η Οδηγία έχει σκοπό να καταστήσει τις πληρωμές πιο ασφαλείς, απλές και αποτελεσματικές. Με την οδηγία αυτή, εκσυγχρονίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρώπη, προς όφελος τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων. Εφόσον πραγματοποιείτε τακτικά με την κάρτα σας συναλλαγές πληκτρολογώντας το PIN σας, όπως αναλήψεις μετρητών ή ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ, ή αγορές άνω των €50, τότε, πιθανά, να μη χρειαστεί να εισάγετε το PIN σας, σε συναλλαγές κάτω των €50.


5. Το όριο των €150 στις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς PIN, ισχύει για συναλλαγές με κάρτα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ισχύει για διαδοχικές ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα μόνο σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).


6. Εάν έχει συμπληρωθεί το όριο των €150 στις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς PIN, και κάνω μία ανέπαφη συναλλαγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα γίνει;

Η ανέπαφη συναλλαγή σας με κάρτα εκτός ΕΟΧ, θα εκτελεστεί όπως ίσχυε μέχρι τώρα, χωρίς να επηρεαστεί από την εν λόγω οδηγία. Το σωρευτικό όριο του ποσού των €150 δεν ισχύει για συναλλαγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


7. Ο «μηδενισμός» του ορίου του ποσού των €150 στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα γίνεται με κάθε συναλλαγή με χρήση ΡΙΝ;

Ναι, οποιαδήποτε συναλλαγή με χρήση ΡΙΝ σε χώρες εντός ΕΟΧ, σε έμπορο ή ΑΤΜ, «μηδενίζει» το όριο.


8. Το σωρευτικό όριο του ποσού των €150 στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα έχει χρονικό περιορισμό;

Δεν έχει χρονικό περιορισμό. Μηδενίζει με οποιαδήποτε συναλλαγή με PIN μέσω κάρτας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν πραγματοποιηθεί αυτή. Π.χ. εάν έχετε κάνει ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς PIN, με συνολική αξία €60 μέσα σε διάστημα 2 μηνών, και στη συνέχεια πραγματοποιήσετε αγορά με ΡΙΝ, θα γίνεται επαναφορά του ορίου και θα ξεκινάει η μέτρηση από την αρχή.


9. Έχω πρόσθετη πιστωτική κάρτα. Θα έχω κοινό όριο με την κύρια κάρτα για το ποσό των συναλλαγών χωρίς PIN;

Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.


10. Έχω πρόσθετη εταιρική χρεωστική κάρτα. Θα έχω κοινό όριο με τις υπόλοιπες πρόσθετες εταιρικές κάρτες των συναδέλφων μου, για το ποσό των συναλλαγών χωρίς PIN;

Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.


11. Έχω χρεωστική, πιστωτική και προπληρωμένη κάρτα. Θα έχω κοινό όριο για όλες τις κάρτες μου;

Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.*Ε.Ο.Χ. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης + Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία.

Συχνές ερωτήσεις - e-Commerce συναλλαγές

1. Πώς πραγματοποιείται μία συναλλαγή στο internet με κάρτα (e-commerce), με ισχυρή ταυτοποίηση;

Η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης του πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA) ισχύει για τις συναλλαγές σε ηλεκτρονικά καταστήματα με κάρτα σε χώρες εντός Ε.Ο.Χ.* Την ώρα της πληρωμής, μετά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας, θα σας ζητηθεί να ταυτοποιηθείτε, μέσω μια ειδικής πλατφόρμας της Τράπεζας Πειραιώς ως εξής: 

 • με αποδοχή push notification στο winbank mobile app ή
 • με εισαγωγή κωδικών winbank web banking συνδυαστικά με extraPIN


2. Τι πρέπει να έχω μαζί μου πλέον ώστε να πραγματοποιήσω μία online αγορά;

 • Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία winbank web banking, είναι απαραίτητο να έχετε τους κωδικούς πρόσβασης της winbank , τα στοιχεία της κάρτας σας και τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στη winbank προκειμένου να λάβετε τον κωδικό extraPIN
 • Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή winbank mobile, είναι απαραίτητο να έχετε τα στοιχεία της κάρτας σας και τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα προκειμένου να λάβετε τον κωδικό extraPIN


3. Έχω εξαιρέσει την κάρτα μου από τη winbank. Θα έχω πρόβλημα στις αγορές μου στο internet;

Προκειμένου να μπορείτε να κάνετε συναλλαγές στο internet με ισχυρή ταυτοποίηση, θα πρέπει να ακυρώσετε τυχόν περιορισμούς που έχετε ορίσει (Εμφάνιση Μόνο ή Εξαίρεση) στην κάρτα σας (χρεωστική /πιστωτική /προπληρωμένη), επιλέγοντας "Πλήρη Πρόσβαση" στο menu “Ρυθμίσεις Προϊόντων” της υπηρεσίας winbank web banking.4. Πώς μπορώ να αποκτήσω κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank;

Αν δε διαθέτετε κωδικούς winbank, εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για online εγγραφή εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα χρειαστείτε:

 • Να έχετε μαζί σας τον 16ψήφιο αριθμό της χρεωστικής σας κάρτας και το κινητό σας τηλέφωνο.
 • Να θυμάστε το PIN της χρεωστικής σας κάρτας. Εάν δεν έχετε στην κατοχή σας χρεωστική κάρτα, επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγραφείτε στη winbank, από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, με κόστος σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προμηθειών.5. Η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης (strong customer authentication - SCA) ισχύει για όλες τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς;

Η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης ισχύει για όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές, επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, ιδιωτών και εταιριών.6. Η διαδικασία της ισχυρής ταυτοποίησης (SCA) του πελάτη, ισχύει για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτα και σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Η διαδικασία της ισχυρής ταυτοποίησης είναι υποχρεωτική για συναλλαγές με κάρτα σε ηλεκτρονικά καταστήματα εγκατεστημένα σε χώρες εντός ΕΟΧ (δηλαδή σε ηλεκτρονικό έμπορο που λειτουργεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν). Σε χώρες εκτός του ΕΟΧ δεν είναι υποχρεωτική η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη. Ωστόσο, και σε αυτές τις χώρες, εάν ο έμπορος υποστηρίζει πρωτόκολλο ασφαλείας 3d secure τότε εφαρμόζεται ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη.7. Μπορώ να πραγματοποιώ αγορές με κάρτα στο διαδίκτυο (e-commerce), χωρίς ισχυρή ταυτοποίηση;

Η Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό τη δική σας διευκόλυνση, για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο, δεν θα απαιτεί ισχυρή ταυτοποίηση μέχρι το ποσό των €100, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές των πρωτοκόλλων ασφαλείας της Τράπεζας. Για τις συναλλαγές άνω των €100 θα σας ζητείται πάντα ισχυρή ταυτοποίηση.


8. Το όριο των €100, για συναλλαγές σε ηλεκτρονικά καταστήματα με κάρτα χωρίς ισχυρή ταυτοποίηση, ισχύει και σε χώρες εκτός ΕΟΧ;

Ισχύει για συναλλαγές σε ηλεκτρονικά καταστήματα που είναι εγκατεστημένα:

 • σε χώρες εντός ΕΟΧ και
 • σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ, εφόσον ο έμπορος υποστηρίζει πρωτόκολλο ασφαλείας 3d secure.


9. Υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των συναλλαγών για ποσά έως €100 με κάρτα στο διαδίκτυο, χωρίς ισχυρή ταυτοποίηση;

Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των συναλλαγών.10. Έχω χρεωστική, πιστωτική και προπληρωμένη κάρτα. Θα έχω κοινό όριο για όλες τις κάρτες μου;

Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.11. Έχω πρόσθετη πιστωτική κάρτα. Θα βάζω τους δικούς μου κωδικούς winbank;

Ναι, θα καταχωρείτε τους δικούς σας κωδικούς winbank και το κινητό που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή σας, στην υπηρεσία.12. Πόσο ασφαλές είναι να καταχωρώ τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank (web/mobile), σε ηλεκτρονικό κατάστημα, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιήσω αγορά με κάρτα;

Οι κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank (web/mobile) δεν καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά καταστήματα των εμπόρων. Οι κωδικοί καταχωρούνται σε ειδική σελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβασή σας στις υπηρεσίες winbank, που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας, βάσει προδιαγραφών.13. Έχω αποκτήσει winbank με περιορισμένη πρόσβαση, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτούς τους κωδικούς winbank στη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης σε αγορές με κάρτα;

Ναι, μπορείτε. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβετε κωδικό extraPIN με Viber/SMS, είναι να έχετε δηλώσει το κινητό σας τηλέφωνο στη winbank.14. Έχω εκδώσει την προπληρωμένη κάρτα business virtual, μέσω της winbank business. Εγώ δεν έχω δική μου winbank, οπότε θα βάζω τους κωδικούς μου winbank business για την ισχυρή ταυτοποίηση σε αγορές με κάρτα;

Ναι, θα βάζετε τους κωδικούς winbank της επιχείρησής σας.15. Έχω πρόσθετη εταιρική χρεωστική καθώς και πρόσθετη εταιρική πιστωτική κάρτα. Ποιους κωδικούς winbank θα βάζω;

Θα μπορείτε να καταχωρείτε είτε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς winbank είτε τους κωδικούς σας για την winbank της επιχείρησης και το κινητό που έχετε δηλώσει, κατά την εγγραφή σας, στην υπηρεσία.16. Μόλις έκανα εγγραφή στην winbank, μπορώ να ολοκληρώσω μία αγορά στο Internet;

Θα πρέπει πρώτα να κάνετε μία τουλάχιστον σύνδεση (login) στη winbank από την στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.
*Ε.Ο.Χ. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης + Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία