Ηλεκτρονική τραπεζική

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) έχει σκοπό να καταστήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ασφαλείς και εύκολες.

Τι αλλάζει στην υπηρεσία winbank web banking

Για τη πραγματοποίηση συναλλαγών στη winbank web banking πλέον απαιτείται ταυτοποίηση σε κάθε συναλλαγή (εκτός πληρωμών προς οργανισμούς / εταιρίες για τις οποίες η εν λόγω απαίτηση θα ισχύσει από τις 14/09/2019). Η ταυτοποίηση της συναλλαγής γίνεται μέσω ειδοποίησης (push notification) στη winbank mobile εφαρμογή ή εναλλακτικά μέσω αποστολής sms του κωδικού ασφαλείας extraPIN.

Τι αλλάζει στη winbank mobile εφαρμογή

Για τη πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της winbank mobile εφαρμογής απαιτείται ήδη ταυτοποίηση με quick login (4ψήφιο PIN, δακτυλικό αποτύπωμα ή Face ID για συμβατές συσκευές) για κάθε συναλλαγή, ενώ για τις πληρωμές προς οργανισμούς / εταιρίες η εν λόγω απαίτηση θα εφαρμοστεί από 14/09/2019.