Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Μετοχές εταιριών Η.Π.Α.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μακροπρόθεσμος
  (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Η.Π.Α.
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Μετοχές εταιριών Η.Π.Α.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μακροπρόθεσμος
  (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Η.Π.Α.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς US Μετοχικό Εξωτερικού επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ με έμφαση σε μετοχές που περιλαμβάνονται στο χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones Industrial Average και δευτερευόντως στον S&P 100.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), που επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία των μετοχών της Χρηματιστηριακής αγοράς των Η.Π.Α. και να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

 • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στους δείκτες Dow Jones Industrial Average και S&P 100
 • Οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας € / $Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ