Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα Ελλάδος
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα Ελλάδος
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Ομολόγων Εσωτερικού επενδύει κυρίως σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και δευτερευόντως σε ομολογιακούς τίτλους Ελληνικών εταιριών.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (3 έως 5 έτη), που επιδιώκουν απόδοση από επενδύσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολογιακών τίτλων αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας από επενδύσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ