Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Μετοχές και ομόλογα Ευρώπης
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Ευρώπη
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Μετοχές και ομόλογα Ευρώπης
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών εισηγμένων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και σε ομόλογα κρατών ή επιχειρήσεων καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να επενδύει σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές που έχουν μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (3 έως 5 έτη) και επιζητούν μία σχετικά υψηλή απόδοση που προέρχεται από την αγορά μετοχών και ομολόγων Ευρώπης αναλαμβάνοντας μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία, όσο και από εισόδημα, μέσω των τοποθετήσεών του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

 • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών της Ευρωπαϊκής Χρηματιστηριακής αγοράς
 • Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων Ευρωπαϊκών κρατών και εταιριών
 • Οι μεταβολές στην ισοτιμία των κυριότερων ευρωπαϊκών νομισμάτων (GBP, CHF) έναντι του ευρώΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ