Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), που επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία των μετοχών του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. και να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών ΑθηνώνΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ