Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R)

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) επενδύει κυρίως σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών (Supranational) και εταιρικών ομολογιών ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων.


Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε ευρώ.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων
Οι μεταβολές των επιτοκίων


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ