Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R)

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς και Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds Μικτό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς και Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds Μικτό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) επενδύει κυρίως σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στην παγκόσμια μετοχική και ομολογιακή αγορά.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ομολογιακών και μετοχικών ΟΣΕΚΑ.


Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του μέσω υπεραξιών με τη χρήση στρατηγικών περιορισμού της μεταβλητότητας σε χρονικό ορίζοντα επένδυσης 3-5 έτη μέσω της τοποθέτησης του ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ. Η επίτευξη θετικών αποδόσεων, ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη και το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι διακυμάνσεις των τιμών των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί κυρίως λόγω του κινδύνου αγοράς και του συναλλαγματικού κινδύνου.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ