Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επενδυτικός σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό επενδύει κυρίως σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στην παγκόσμια μετοχική αγορά.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που προσδοκούν αποδόσεις από υπεραξίες με διευρυμένη διαφοροποίηση και αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης κερδών, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του σε επιλεγμένους μετοχικούς ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Oι διακυμάνσεις των τιμών των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί κυρίως λόγω του κινδύνου αγοράς και του συναλλαγματικού κινδύνου.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ