Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς και Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος ( 3-5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχικούς και Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος ( 3-5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds επενδύει κυρίως σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στην παγκόσμια μετοχική και ομολογιακή αγορά.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν υψηλές αποδόσεις από την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης από εισόδημα και υπεραξίες σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του σε επιλεγμένους μετοχικούς και ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Oι διακυμάνσεις των τιμών των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί κυρίως λόγω του κινδύνου αγοράς και του συναλλαγματικού κινδύνου.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ