Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού

 

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές Μετοχές και ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές Μετοχές και ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Μικτό Εσωτερικού επενδύει κυρίως σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων εταιριών με έδρα την Ελλάδα, καθώς και σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (3 έως 5 έτη ), που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων, με διάθεση ανάληψης υψηλού επενδυτικού κινδύνου.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη τόσο κεφαλαιακών κερδών όσο και εισοδήματος επενδύοντας από τη διαχείριση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών εσωτερικού, τίτλων σταθερού εισοδήματος και μέσων της χρηματαγοράς.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
  • Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγωνΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ