Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Εταιρικά Ομόλογα Ελλάδος
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3-5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Εταιρικά Ομόλογα Ελλάδος
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (3-5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας επενδύει κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους που εκδίδουν εταιρίες που έχουν επιχειρηματική παρουσία στην Ελληνική αγορά. Δευτερευόντως μπορεί να επενδύει σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές που επιδιώκουν την επίτευξη υπεραξία σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα από επενδύσεις κυρίως σε ομολογιακούς τίτλων εταιριών με έκθεση στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας σχετικά υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών από επενδύσεις σε ομολογίες που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ