JPM Euro Liquid Market A(acc)

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Τίτλους χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Χρηματαγοράς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Τίτλους χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Χρηματαγοράς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επενδυτικός Στόχος:

Η επίτευξη ενός ανταγωνιστικού επιπέδου απόδοσης στο νόμισμα αναφοράς και ενός υψηλού βαθμού ρευστότητας επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους που εκφράζονται σε ευρώ (EUR).Επενδυτική Πολιτική:

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει όλα τα στοιχεία ενεργητικού του, εξαιρουμένων των μετρητών και των ισοδυνάμων μετρητών, σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους που εκφράζονται σε ευρώ. Οι χρεωστικοί τίτλοι μακροχρόνιας πιστωτικής αξιολόγησης θα βαθμολογούνται τουλάχιστον με Α και οι χρεωστικοί τίτλοι βραχυχρόνιας πιστωτικής αξιολόγησης θα βαθμολογούνται τουλάχιστον με Α-1 από τη Standard & Poors ή, διαφορετικά, θα λαμβάνουν παρόμοια βαθμολογία από έναν άλλο ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους που δεν έχουν αξιολογηθεί και είναι αντίστοιχης πιστωτικής ποιότητας με τους προαναφερθέντες. Η μεσοσταθμική διάρκεια των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες και η αρχική ή εναπομένουσα διάρκεια κάθε χρεωστικού τίτλου δεν θα υπερβαίνει τις 397 ημέρες κατά το χρόνο της αγοράς. Σε δευτερεύουσα βάση, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Τα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά παράγωγα με σκοπό την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.