Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου


Για την Οικονομική Προέγκριση:


Απαραίτητα δικαιολογητικά Ελλήνων υπηκόων

Απαραίτητα δικαιολογητικά οικονομικών μεταναστών και επιπλέον:


Προϋπολογισμός των εργασιών