Σημείωση-Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

  • Η διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα το ποσό του δανείου

  • 10,48%% για 10.000€, συνολική διάρκεια 60 μήνες, δαπάνες 150€, κυμαινόμενο επιτόκιο, που αποτελείται από τη διαφορά του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10% - 2,35% περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό + 0,5%.Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6