Καταναλωτικό Δάνειο Green για Πράσινες Επισκευές

Καταναλωτικό δάνειο Green χωρίς εξασφάλιση με πολύ χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης για πράσινες επισκευές και παρεμβάσεις, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου και την εξοικονόμηση νερού.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
σήμερα 8,75%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 7 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €20.000

100% χρηματοδότηση
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Χωρίς εξασφάλιση
 • Ευέλικτες διαδικασίες χρηματοδότησης
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
σήμερα 8,75%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 7 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.500

μέχρι €20.000

100% χρηματοδότηση
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Χωρίς εξασφάλιση
 • Ευέλικτες διαδικασίες χρηματοδότησης

5 παραπάνω λόγοι να πάρετε Καταναλωτικό Δάνειο Green

 1.  Προνομιακοί Όροι

Στηρίζοντας έμπρακτα τις πράσινες επιλογές σας προσφέρουμε το Καταναλωτικό Δάνειο Green που χρειάζεστε, με ανταγωνιστικό επιτόκιο και χωρίς προσημείωση ακινήτου.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Σας παρέχουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και σας στηρίζουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου μας, σας προτείνουμε χρήσιμες πράσινες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο έργο σας.

Πράσινες υπηρεσίες για ιδιώτες


 4.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνετε με τις πράσινες αγορές που επιλέγετε, σας εξασφαλίζει τόσο χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα χρόνια, όσο και ταχεία απόσβεση της επένδυσής σας.


 5.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Στηρίζοντας έμπρακτα τις πράσινες επιλογές σας προσφέρουμε το Καταναλωτικό Δάνειο Green που χρειάζεστε, με πολύ χαμηλό αναβαθμίζετε το ακίνητό σας και συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος για όλους μας.

Κατηγορίες πράσινων επισκευών και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται

Καταναλωτικό Δάνειο Green χορηγείται για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας και την εξοικονόμηση νερού με επισκευαστικές εργασίες και εξοπλισμό, όπως:


 1.    Παρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος του κτιρίου

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικών ρολών
  • Τοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού - μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα

 

 2.     Χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

  • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
  • Εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
  • Εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
  • Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (π.χ. θερμοστάτες)
  • Εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
  • Εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού


 3.     Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση
  • Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης
  • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης / κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμία, ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
  • Εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
  • Εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
  • Εγκατάσταση κυψελών καυσίμου

Πλεονεκτήματα

Γιατί να πάρετε Green Καταναλωτικό Δάνειο για Πράσινες Επισκευές

Για να χρηματοδοτήσετε την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας με επισκευές.


Προνομιακοί όροι

 • Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο μειωμένο κατά 2,35 μονάδες από το Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), στο 8,75%
 • Δυνατότητα για υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως 100% του προϋπολογισμού εργασιών και επιπλέον ρευστότητα έως €2.000
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 7 χρόνια
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του Καταναλωτικού Δανείου Green χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000


Εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος που βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου μας, σας εξηγεί τις επιλογές σας και τη διαδικασία. Σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του δανείου σας.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.500 μέχρι €20.000
Χρηματοδοτείται το 100% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου του προμηθευτή, εργολάβου ή εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού & χορηγείται επιπλέον ρευστότητα μέχρι €2.000 χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά.Επιτόκιο

Για όλη τη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο και ανέρχεται σε 8,75%.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό του δανείου:

 • Από €1.500 μέχρι €6.000 – από 6 μέχρι 60 μήνες
 • Από €6.001 μέχρι €20.000 – από 6 μέχρι 84 μήνες
Σε κάθε περίπτωση στη λήξη της αποπληρωμής του καταναλωτικού δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.Δαπάνη εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €150 και χρεώνεται με την εκταμίευση.  Εκταμίευση

Αμέσως, σε μία δόση.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση.Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου

Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Καταναλωτικού Δανείου Green σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το καταναλωτικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς


Πώς θα τo αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Καταναλωτικό Δάνειο Green για Πράσινες Επισκευές και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα


Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας.