Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ένα δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

5 παραπάνω λόγοι να πάρετε Green Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα

 1.  Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας μπορεί να μειώσει το κόστος του ρεύματος που πληρώνεται για το σπίτι σας


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Σας προσφέρουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και σας στηρίζουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου μας, σας προτείνουμε χρήσιμες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο έργο σας.

Πράσινες υπηρεσίες για ιδιώτες


 4.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Το ακίνητό σας εξοικονομεί ενέργεια που σας εξασφαλίζει τόσο χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα χρόνια, όσο και ταχεία απόσβεση της επένδυσής σας.


 5.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο ο στόχος που εκπληρώνετε είναι διπλός: αποκτάτε κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος για όλους μας.

Πλεονεκτήματα

Γιατί να πάρετε Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Για να χρηματοδοτήσετε την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας.


Προνομιακοί όροι

 • Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95%
 • Δυνατότητα υψηλού ποσοστού χρηματοδότησης
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 25 χρόνια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 • Επιπλέον ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες σας


Άμεση ενημέρωση

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 18 28 38


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €10.000 και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς/προτιμολογίου του προμηθευτή-εγκαταστάτη των φωτοβολταϊκών συστημάτων και επιπλέον ρευστότητα €2.000.Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95%, σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε επαγγελματική στέγη το περιθώριο διαμορφώνεται σε 4,95%.

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.Διάρκεια

Από 2 έως 25 χρόνια.Εκταμίευση

Εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά/προτιμολόγιο του προμηθευτή-εγκαταστάτη του φωτοβολταϊκού συστήματος.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 4 έως 6 μήνες.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα
 • Τόκο και ασφάλιστρα, εφόσον υπάρχει περίοδος χάριτος
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε.

Για την ολική προεξόφληση καταβάλλεται δαπάνη επεξεργασίας αιτήματος, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας.Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Ασφάλιση ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σας


Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου

Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του στεγαστικού δανείου σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα τo αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και να υποβάλλετε την αίτηση σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία winbank phone banking στο 18 28 38, όλο το 24ωρο

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα