«Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» με green χρηματοδότηση

Αναβαθμίστε, τώρα, ενεργειακά το σπίτι σας εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκό στη στέγη και επωφεληθείτε!

 • Καλύψτε μέρος του κόστους με την επιδότηση που σας προσφέρει το Πρόγραμμα του Κράτους «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»
 • Για το υπόλοιπο ή και για όλο το ποσό, χωρίς επιδότηση, κάντε αίτηση για το Green Καταναλωτικό δάνειο με χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο 8,75% και μειώστε τον λογαριασμό του ρεύματος!
Ενημερωθείτε για το
Green Καταναλωτικό Δάνειo

Στηρίζοντας έμπρακτα τις πράσινες επιλογές σας, σας προσφέρουμε το Green Καταναλωτικό Δάνειο που χρειάζεστε με ανταγωνιστικό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης.

 • Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο 8,75%
 • Έξοδα 150€
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 84 μήνες
 • Ποσό δανείου από 1.500€ έως 20.000€

Ενδεικτικό παράδειγμα Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ):
Για ποσό δανείου 6.000€, συνολική διάρκεια 36 μήνες, δαπάνες εξέτασης αιτήματος 150€ και κυμαινόμενο επιτόκιο 8,75 % (πλέον της εισφ. του Ν.128/75, σήμερα 0,6%,) που αποτελείται από τη διαφορά του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10% - 2,35% περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός (η αναπροσαρμογή του οποίου μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό + 0,5%.), ισχύουν τα ακόλουθα:
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 6.904,67€
Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 9,77%

Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Το προϊόν χορηγείται με βάση τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας Πειραιώς.


 1. Τι επιδοτεί το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

  • τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης
  • τους επαγγελματίες αγρότες  ή αγρότες ειδικού καθεστώτος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

 2. Που μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικά για το Πρόγραμμα και να υποβάλλω αίτηση;

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και για υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pvstegi.gov.gr

 3. Πού μπορώ να υποβάλλω αίτημα για το Green Καταναλωτικό δάνειο;

  Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν ραντεβού.

 4. Μπορώ να πάρω το δάνειο χωρίς την επιδότηση από το Πρόγραμμα;

  Ναι, μπορείτε. Η χορήγηση του δανείου είναι ανεξάρτητη του Προγράμματος. Ωστόσο σε συνδυασμό με την επιδότηση μπορείτε να επωφεληθείτε διπλά!

 5. Τι προϊόντα μπορώ να αγοράσω με το Green Καταναλωτικό δάνειο;

  Με το Green Καταναλωτικό δάνειο μπορείτε να αγοράσετε πράσινες οικοσκευές, να βελτιώσετε την κατοικία σας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων και να καλύψετε την ανάγκη σας για πράσινες μετακινήσεις (ηλεκτρικό ποδήλατο, ηλεκτρικό πατίνι, ηλεκτρικό αυτοκίνητο).