Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Ultra Plan

Η Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το Ultra Plan, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα της ΝΝ Hellas συνδεδεμένο με επενδύσεις, το οποίο προσφέρει προοπτική αποδόσεων και ασφαλιστική κάλυψη. Πρόκειται για ένα προϊόν τύπου Unit Linked, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν να συγκεντρώσουν ένα ποσό μέσω τακτικών καταβολών για να ικανοποιήσουν μελλοντικές τους ανάγκες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
 • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
 • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
από
€50
το μήνα
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στη λήξη του προγράμματος θα λάβετε την τρέχουσα Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
 • Με τη μορφή σύνταξης
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επένδυση των τακτικών καταβολών σε ΟΣΕΚΑ εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ
 • Επένδυση των έκτακτων καταβολών σε ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ καθώς και ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού των Amundi και Goldman Sachs
 • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
 • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
 • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
από
€50
το μήνα
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στη λήξη του προγράμματος θα λάβετε την τρέχουσα Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
 • Με τη μορφή σύνταξης
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επένδυση των τακτικών καταβολών σε ΟΣΕΚΑ εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ
 • Επένδυση των έκτακτων καταβολών σε ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ καθώς και ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού των Amundi και Goldman Sachs
 • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου

Πλεονεκτήματα

Το Ultra Plan προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό από οφέλη:

 • Δυνατότητα Αποδόσεων
 • Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του ασφαλίστρου
 • Ευελιξία στην καταβολή ασφαλίστρων
 • Ευελιξία στην αύξηση του κεφαλαίου σας μέσω έκτακτων καταβολών
 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς με βάση την τρέχουσα αξία του Λογαριασμού Επένδυσης και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες εξαγοράς που προβλέπονται από το πρόγραμμα
 • Καθημερινή ενημέρωση online στο my NN (my.nnhellas.gr)
 • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου τόσο για τα τακτικά όσο και για τα έκτακτα ασφάλιστρα (η πρώτη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου για κάθε έτος παρέχεται χωρίς κόστος)

Καλύψεις

 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής καταβάλλεται η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης μαζί με το κεφάλαιο θανάτου
 • Κάλυψη απώλειας ζωής ή διαρκούς ολικής ανικανότητας από ατύχημα

Το Ultra Plan για τις τακτικές καταβολές προσφέρει:

 • Επιλογή μεταξύ επτά προεπιλεγμένων κατανομών σε ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού
 • Δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής διάρθρωσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος


Το Ultra Plan για τις έκτακτες καταβολές προσφέρει:

 • Επιλογή από τους διαθέσιμους ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού
 • Δυνατότητα έκτακτης καταβολής είτε κατά την έναρξη της ασφάλισης, είτε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια είναι τα 15 έτη. Αν το ετήσιο ασφάλιστρο είναι μικρότερο από €1.000, τότε η ελάχιστη διάρκεια είναι τα 20 έτη.

Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από την ηλικία σας, η οποία στη λήξη του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 85 έτη.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Ορίζετε εξ αρχής το ποσό που θέλετε να καταβάλετε ως Ασφάλιστρο, με ελάχιστο τα €50 το μήνα. Κάθε χρόνο, το ασφάλιστρο αναπροσαρμόζεται κατά 3%, 5% ανάλογα την επιλογή σας. H συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια.

Η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει με:

 • χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας
 • χρέωση της πιστωτικής κάρτας σας

Εφόσον το επιθυμείτε, κατά την έναρξη διάρκειας του ασφαλιστηρίου σας ή και οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματός σας, έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε ένα επιπλέον ποσό (έκτακτη καταβολή) ως ενίσχυση του Λογαριασμού σας Επένδυσης.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

1ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών) είναι οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που ορίζει ο Ν. 4099/2012.
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.