Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος My Protection

Η Πειραιώς Financial Holdings σας προτείνει το πρόγραμμα My Protection που δημιούργησε η ασφαλιστική εταιρεία ERGO και εξασφαλίζει οικονομική στήριξη σε εσάς και την οικογένειά σας στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
€25
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
  • Εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 χρόνος
με δυνατότητα ανανέωσης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
€25
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις

Πλεονεκτήματα

Αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες

Το My Protection σας καλύπτει οικονομικά και αποτελεσματικά, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, ιατρικές εξετάσεις, δεσμεύσεις ή περιορισμούς. Αποζημιώνει εσάς και τους οικείους σας αμέσως στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

Καλύψεις

Ατύχημα ή ασθένεια

  • Απώλεια ζωής εξαιτίας ατυχήματος
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία εξαιτίας ατυχήματος
  • Μόνιμη μερική ανικανότητα για εργασία εξαιτίας ατυχήματος

Αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις της ασφάλισης My Protection διαμορφώνονται ανάλογα με τις καλύψεις που επιλέγετε, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου σας.

Ενδεικτικά:

Βασικές καλύψεις Simple Advanced
Θάνατος από ατύχημα €30.000 €3.000 - €300.000
Μόνιμη ολική ανικανότητα από Ατύχημα €30.000 €3.000 - €300.000
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα €3.000 - €300.000

Το πακέτο Simple έχει σταθερό ετήσιο ασφάλιστρο €78

Προϋποθέσεις

Η ασφάλιση My Protection σάς καλύπτει μόνο εφόσον πληρείτε την εξής προϋποθέση:

  • Είστε μεταξύ 18 και 69 ετών όταν ξεκινάτε την ασφάλιση.
Σημείωση: Το πρόγραμμα παύει να ισχύει όταν γίνετε  70 ετών.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.