Πρόγραμμα Ασφάλισης Λύσεις Υγείας Easy

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Καταβολή αποζημίωσης απολογιστικά για τη κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο και σε Νοσοκομείο στο εξωτερικό με ταυτόχρονη χρήση ΕΟΠΥΥ
 • Καταβολή επιδομάτων σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια
με αυτόματη ανανέωση
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
€180
για παιδιά


από
€228
για ενήλικες
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επείγουσα αερομεταφορά εντός Ελλάδας
 • Κάλυψη σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • Υπηρεσία Doctor Online
 • Επιπλέον προνόμια σε συμβεβλημένα νοσοκομεία
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Καταβολή αποζημίωσης απολογιστικά για τη κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο και σε Νοσοκομείο στο εξωτερικό με ταυτόχρονη χρήση ΕΟΠΥΥ
 • Καταβολή επιδομάτων σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια
με αυτόματη ανανέωση
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
€180
για παιδιά


από
€228
για ενήλικες
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Επείγουσα αερομεταφορά εντός Ελλάδας
 • Κάλυψη σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • Υπηρεσία Doctor Online
 • Επιπλέον προνόμια σε συμβεβλημένα νοσοκομεία

Πλεονεκτήματα

Πρόκειται για ένα οικονομικά προσιτό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της ΝΝ Hellas, το οποίο σας παρέχει οικονομική στήριξη σε περίπτωση νοσηλείας σας, σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Έτσι, η NN Hellas είναι δίπλα σας, για να φροντίζετε απερίσπαστοι την αποκατάσταση της υγείας σας.

 • Γρήγορη και απλή διαδικασία ασφάλισης
 • Κάλυψη σε όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Ελλάδας
 • Κάλυψη στο εξωτερικό
 • Απλή διαδικασία απολογιστικής αποζημίωσης
 • Πρόσβαση σε επιπλέον προνόμια από τους παρόχους των υπηρεσιών υγείας με τους οποίους συνεργάζεται η ΝΝ Hellas και στο Doctor Online, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε με γιατρούς απευθείας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
 • Όροι απλοί και κατανοητοί
 • Προσιτό κόστος

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε εσάς που χρειάζεστε ένα προϊόν για να σας συνδράμει στη κάλυψη του κόστους νοσηλείας σε κορυφαία Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές και είστε ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ
 • σε εσάς που διαμένετε στην Περιφέρεια και εξυπηρετείστε κυρίως από Δημόσια Νοσοκομεία

Καλύψεις / Παροχές*

Ανώτατο Ετήσιο όριο αποζημίωσης προγράμματος: €30.000

Ανώτατο όριο νοσηλείας: 365 ημέρες νοσηλείας σε ένα ασφαλιστικό έτος ή μεταξύ δύο διαδοχικών.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ετήσιου ορίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο αποζημίωσης λόγω νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς και το ποσό των επιδομάτων που καταβάλλονται σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που καλύπτει η εταιρία δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά ανάμεσα στο συνολικό κόστος νοσηλείας και στο άθροισμα του τελικού ποσού συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ και τυχόν άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

Ιδιωτικά Νοσοκομεία Ελλάδα & Εξωτερικό:

Το πρόγραμμα λειτουργεί με την ταυτόχρονη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στο κόστος νοσηλείας και το ποσό αποζημίωσης, το οποίο λαμβάνετε απολογιστικά, εξαρτάται από το τελικό ποσό κάλυψης του ΕΟΠΥΥ.

Τελικό ποσό κάλυψης ΕΟΠΥΥ Ποσό αποζημίωσης NN Hellas
Μικρότερο των €2.000 Διπλάσιο του ΕΟΠΥΥ
Μεταξύ €2.000 και €4.000 €4.000
Μεγαλύτερο των €4.000 Ίσο με του ΕΟΠΥΥ

Τα έξοδα που λαμβάνει υπόψη η NN Hellas για να σας αποζημιώσει είναι τα εξής:

1. Νοσηλεία με διανυκτέρευση:

 • Δωμάτιο και τροφή
 • Μονάδα εντατικής θεραπείας / αυξημένης φροντίδας
 • Αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου
 • Επείγοντα περιστατικά

2. Βραχεία-ημερήσια νοσηλεία:

 • Ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που είναι ιατρικά αναγκαίο να γίνουν εντός του νοσοκομείου
 • Χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις
 • Χημειοθεραπείες που γίνονται χωρίς διανυκτέρευση

3. Ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία (για τις ακτινοθεραπείες παρέχεται ποσό €500 για κάθε κύκλο)

Προσοχή: Η ΝΝ Hellas δεν θα σας αποζημιώνει για έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό, όταν o ΕΟΠΥΥ δεν συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας.

Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελλάδα:

 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας €60 για κάθε ημέρα παραμονής σας στο νοσοκομείο (από 2 συνεχόμενες διανυκτερεύσεις και έως τις 60 ημέρες)
 • Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι €30 για κάθε ημέρα παραμονής σας στο νοσοκομείο (από 2 συνεχόμενες διανυκτερεύσεις και έως τις 20 ημέρες)
 • Χειρουργικό επίδομα έως €1.500 βάσει της βαρύτητας της επέμβασης (μεσαία και άνω)

Σημείωση: Το κόστος των παραπάνω επιδομάτων λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανώτατου ετήσιου ορίου αποζημίωσης των €30.000.

Επιπλέον το πρόγραμμα παρέχει:

 • Επείγουσα αερομεταφορά εντός Ελλάδας χωρίς συμμετοχή και ανώτατο όριο. Καλύπτεται και η μεταφορά συνοδού
 • Υπηρεσία Dr. Online, η οποία παρέχει 24/7 υπηρεσίες ιατρικής πληροφόρησης, ψηφιακά
 • Επιπλέον προνόμια σε συμβεβλημένα Νοσοκομεία
* Τα παραπάνω αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των καλύψεων. Οι όροι του προγράμματος περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται:

 • Ετήσια, 6μηνιαία, 3μηνιαία
 • Με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας ή της πιστωτικής και προπληρωμένης σας κάρτας

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.