Πειραιώς Family Assistance

Πρόγραμμα ασφάλισης άμεσης Ιατρικής Βοήθειας από την Πειραιώς Financial Holdings, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN. Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ FAMILY ASSISTANCE, διασφαλίζει για εσάς και την οικογένειά σας, την παροχή βοήθειας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υγείας, λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας. Ειδικότερα, προσφέρει συντονισμό και κάλυψη υγειονομικής μεταφοράς με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή άλλο κατάλληλο μεταφορικό μέσο, αν χρειαστεί, και ιατρικές συμβουλές & οδηγίες μέσω της Γραμμής Υγείας 1010.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης συγγενούς, για τη φροντίδα του ασθενούς ή των ανήλικων παιδιών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Eτήσια
με αυτόματη ανανέωση
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

€25
για όλη την οικογένεια


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Πανελλαδική κάλυψη
 • Σύγχρονες ιδιόκτητες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό της INTERAMERICAN
 • Ευθύνη και κόστος μεταφοράς στην ασφαλιστική εταιρεία και όχι σε τρίτο φορέα
 • Προσιτό ασφάλιστρο που καλύπτει όλη την οικογένεια
 • Δεν απαιτείται ιατρική εξέταση για ένταξη στο πρόγραμμα
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης συγγενούς, για τη φροντίδα του ασθενούς ή των ανήλικων παιδιών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Eτήσια
με αυτόματη ανανέωση
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

€25
για όλη την οικογένεια


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Πανελλαδική κάλυψη
 • Σύγχρονες ιδιόκτητες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό της INTERAMERICAN
 • Ευθύνη και κόστος μεταφοράς στην ασφαλιστική εταιρεία και όχι σε τρίτο φορέα
 • Προσιτό ασφάλιστρο που καλύπτει όλη την οικογένεια
 • Δεν απαιτείται ιατρική εξέταση για ένταξη στο πρόγραμμα

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή αξιοπιστία από την INTERAMERICAN
 • Άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, σε όλη την Ελλάδα
 • Υγειονομική μεταφορά με το κατάλληλο μέσο, στο πλησιέστερο ενδεδειγμένο νοσηλευτικό ίδρυμα
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, μέσω της Γραμμής Υγείας 1010
 • Ιατρικές συμβουλές από γιατρούς που συνεργάζονται με την εταιρεία και πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία
 • Προσιτό ασφάλιστρο
 • Άμεση κάλυψη για όλη την οικογένεια (σύζυγος και παιδιά)
 • Απλή διαδικασία ασφάλισης
 • Ιδανικός συνδυασμός με οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας

Καλύψεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ*


Καλύψεις Σημειώσεις
                                                                                                              
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
 
Υγειονομική μεταφορά Ασφαλισμένου
 
Επαναπατρισμός μη παθόντων μελών οικογενείας, εντός Ελλάδας
 
Έξοδα μετακίνησης σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων παιδιών
 
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται στον τόπο του περιστατικού
 
Έξοδα για μεταφορά σορού
 
Εισιτήρια πρόωρης επιστροφής και επαναμετάβασης στον τόπο ταξιδίου, εξαιτίας πρόωρης και αιφνίδιας διακοπής του
 *Ο πίνακας παρουσιάζει μία σύνοψη των καλύψεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κάθε κάλυψης αναφέρονται αναλυτικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Καταβολή ασφαλίστρων

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ετησίως, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας ή της πιστωτικής κάρτας σας.

Προϋποθέσεις

 • Μόνιμη διαμονή του ασφαλισμένου στην Ελλάδα
 • Καλύπτονται περιστατικά μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας
 • Ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα: Από 1 έτους έως 75 ετών

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.