Διαχείριση Χρηματικού - Bank In Office

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Χρηματικού

Η υπηρεσία Bank in Office της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των μετρητών, που έχει στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας και διαθεσιμότητας των εισπράξεών σας, μέσα από την άμεση κατάθεσή τους στον τραπεζικό σας λογαριασμό, χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη μεταφορά τους στην Τράπεζα.

Με τον τρόπο αυτό, η διαχείριση των μετρητών μετατρέπεται από μία επισφαλή, χειρονακτική και χρονοβόρα διαδικασία σε απολύτως ασφαλή, αυτοματοποιημένη και άμεση, εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του χρηματικού σας σε κινδύνους κλοπών ή υπεξαιρέσεων, τη βελτίωση των διαδικασιών σας, τον εκμηδενισμό του κόστους χρηματαποστολών και τέλος την άμεση διαθεσιμότητα των κεφαλαίων σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα του Bank in Office

Βασική προϋπόθεση λειτουργίας του κυκλώματος Bank in Office είναι η τοποθέτηση ενός ειδικού μηχανήματος κατάθεσης των χρημάτων, το οποίο λειτουργεί ως ένα έξυπνο χρηματοκιβώτιο, αφού καταμετρά και ελέγχει την πλαστότητα των χαρτονομισμάτων που εισάγονται.

Το λογισμικό που το συνοδεύει ενημερώνει την Τράπεζα και την εταιρεία σας για τη διαθέσιμη ρευστότητα, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική μεταφορά των χρημάτων στην Τράπεζα. Οι καταθέσεις μετρητών στο μηχάνημα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Οι εταιρείες χρηματαποστολών ενημερώνονται αυτόματα και εγκαίρως από την Τράπεζα για την αποσυμφόρηση του μηχανήματος και τη μεταφορά των χρημάτων, χωρίς καμία δική σας εμπλοκή ή επιβάρυνση.

Ο ρόλος της Τράπεζας

Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως συντονιστής των εμπλεκόμενων μερών και, μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαμορφώνει και σας προσφέρει την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας:

 • Αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του μηχανήματος με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης
 • Φροντίζει για την εγκατάσταση του συναγερμού και εξασφαλίζει την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση μηχανήματος-συστημάτων Τράπεζας
 • Μεριμνά για την ασφάλιση του μηχανήματος, η οποία περιλαμβάνει ασφάλιση αστικής ευθύνης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και χρηματικού περιεχομένου
 • Συντονίζει τον προγραμματισμό των χρηματαποστολών σε ημέρες και ώρες που διευκολύνουν την εταιρεία και φροντίζει για τη διενέργεια εκτάκτων αποσυμφορήσεων εάν καταστεί ανάγκη
 • Παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη για την κατάσταση των μηχανημάτων και για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την υπηρεσία
 • Συντονίζει όλες τις σχετικές εργασίες που περιλαμβάνουν τη συντήρηση του μηχανήματος και του λογισμικού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Οφέλη για την επιχείρησή σας

 • Εξάλειψη του “λιμνάζοντος χρήματος” και παροχή άμεσης ρευστότητας στο λογαριασμό σας
 • Εκμηδενισμός του κόστους των χρηματαποστολών
 • Ασφάλιση των μηχανών και του περιεχομένου τους από την Τράπεζα, που μειώνει περαιτέρω την εμπλοκή της επιχείρησής σας σε χρονοβόρες διαδικασίες
 • Δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους υπαλλήλους και τους πελάτες
 • Μείωση κινδύνου κλοπών ή/και υπεξαιρέσεων, καθώς τα μηχανήματα ανοίγουν αποκλειστικά και μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα
 • Συρρίκνωση του χρόνου καταμέτρησης και συμφωνίας των ταμείων, αφού αυτή παρέχεται αυτόματα από την ίδια τη μηχανή
 • Παροχή OnLine και real-time πληροφόρησης για τους λογαριασμούς και τις κινήσεις τους
 • Κεντρική πληροφόρηση για το σύνολο της ρευστότητας της επιχείρησης και δυνατότητα της Οικονομικής Διεύθυνσης να την αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο τρόπο