Μαζικές Πληρωμές μέσω Αρχείου - Υπηρεσία e-PPS


Η υπηρεσία e-PPS (electronic Piraeus Payment System) της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί την πλέον σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομική λύση για πλήρη αυτοματοποίηση των συναλλαγών σας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα εκτέλεσης μαζικών πληρωμών μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, σε ευρώ και ξένα νομίσματα ανεξαρτήτως ποσού και χώρας προορισμού*.

Με μικρή μηχανογραφική παρέμβαση στα συστήματά σας, μπορείτε να εξάγετε αυτόματα ειδικά διαμορφωμένο αρχείο προδιαγραφών της Τράπεζας, με τα στοιχεία όλων των ημερήσιων πληρωμών σας (εμβάσματα και μεταφορές σε πίστωση λογαριασμών τρίτων που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς), και να το αποστείλετε στην Τράπεζα Πειραιώς για να εκτελεστεί.

Μετά τη διεκπεραίωση των πληρωμών του αρχείου, η Τράπεζα σας αποστέλλει απαντητικό αρχείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε για αυτόματη λογιστική συμφωνία από τα συστήματά σας.

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση χρόνου και λειτουργικού κόστους
 • Άριστη και ποιοτική εξυπηρέτηση
 • Άριστη αξιοποίηση των πληροφοριακών σας συστημάτων
 • Κατάργηση γραφειοκρατίας
 • Διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας, αφού αποφεύγετε κάθε είδους καταχώρηση
 • Δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών σε ευρώ και ξένα νομίσματα χωρίς περιορισμό προορισμού και ποσού, και με επιλογή οποιασδήποτε από τις ενδείξεις εξόδων BEN,SHA,OUR (όπου αυτή προβλέπεται)
 • Πολλαπλές δυνατότητες για την αποστολή του αρχείου στην Τράπεζα
 • Υψηλός βαθμός ασφάλειας συναλλαγών
 • Άμεση και συνεχής ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών πληρωμών
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου συναλλαγής (advice) με πλήρη ανάλυση των χρεώσεων, και του swift confirmation κάθε εκτελεσμένης εντολής, μέσω του winbank web banking
 • Δυνατότητα για αυτόματη λογιστική συμφωνία (reconciliation)

Πώς λειτουργεί

Κατόπιν μικρής μηχανογραφικής ανάπτυξης στο πληροφοριακό σας σύστημα, παράγετε ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των προς διεκπεραίωση πληρωμών σας. Το αρχείο θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές xml ISO 20022, που σας παρέχονται από την Τράπεζα, και μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις εντολές πληρωμών της ημέρας, είτε πρόκειται για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων τραπεζών εσωτερικού και εξωτερικού, είτε για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

Μετά τη δημιουργία του αρχείου, το αποστέλλετε στην Τράπεζα προκειμένου να διεκπεραιωθεί. Η αποστολή του αρχείου μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

 • μέσω winbank web banking
 • μέσω καταστήματος
 • μέσω FTPS Server

Εφόσον το αρχείο γίνει αποδεκτό από την Τράπεζα, οι πληρωμές σας εκτελούνται αυτόματα.

Στο τέλος της ημέρας, η Τράπεζα αποστέλλει απαντητικό αρχείο ίδιων προδιαγραφών, με πληροφόρηση για το αποτέλεσμα εκτέλεσης των πληρωμών, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από την εταιρία για να κάνει αυτόματη λογιστική συμφωνία (reconciliation).

Πρόσβαση στην Υπηρεσία e-PPS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και την διαδικασία ένταξής σας σε αυτήν, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή σε έναν από τους αντιπρόσωπους της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καλώντας στο 210 328800.

*Η υπηρεσία παρέχεται υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.