Υπηρεσίες Leasing Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες Leasing Επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς οδηγούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από την ενοικίαση, στην ιδιοκτησία παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν για παραγωγικούς ή επενδυτικούς σκοπούς, χωρίς να δεσμεύουν τα κεφάλαιά τους. Καταβάλλοντας ένα προκαθορισμένο τίμημα εξαγοράς στη λήξη της σύμβασής σας, μπορείτε να γίνετε ιδιοκτήτης των επαγγελματικών ακινήτων, των μεταφορικών μέσων ή του εξοπλισμού που μισθώνετε.

Πλεονεκτήματα

Λύσεις leasing στα μέτρα της επιχείρησής σας

Η Πειραιώς Leasing καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών leasing με ευέλικτα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Απευθύνεται σε:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Ιατρούς και φαρμακοποιούς
 • Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων
 • Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Δήμους και ΟΤΑ

Ομαλή μετάβαση από την ενοικίαση στην ιδιοκτησία

Το leasing είναι μια σύμβαση ανάμεσα στην Πειραιώς Leasing και εσάς, το μισθωτή:

 • Με την υπογραφή της σύμβασης, έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το ακίνητο, το μεταφορικό μέσο ή τον κινητό εξοπλισμό που χρειάζεστε.
 • Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλετε μισθώματα στην Πειραιώς Leasing κάθε μήνα.
 • Στη λήξη της σύμβασης, καταβάλλοντας το προκαθορισμένο τίμημα εξαγοράς, το περιουσιακό στοιχείο που μισθώνατε περνάει στη δική σας κυριότητα.


Δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να λύσετε τη σύμβασή σας με την Πειραιώς Leasing πριν τη λήξη της, όπως προβλέπεται στην ίδια τη σύμβαση.

Χαρακτηριστικά

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια σύμβασης είναι:

 • Για κινητά περιουσιακά στοιχεία, 3 έως 5 χρόνια
 • Για ακίνητα, 10 έως 15 χρόνια


Κυριότητα

Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η πλήρης κυριότητα ανήκει στην Πειραιώς Leasing. Μετά τη λήξη της σύμβασης, καταβάλλοντας το προκαθορισμένο τίμημα εξαγοράς, η κυριότητα μεταβιβάζεται σε εσάς.Μίσθωμα

Ανάλογα με την κατηγορία leasing και το αντικείμενο της σύμβασης, το μίσθωμα είναι:

 • Κυμαινόμενο κάθε μήνα, με βάση το Euribor τριμήνου


Εξαγορά

Με τη λήξη της σύμβασης, το προκαθορισμένο τίμημα εξαγοράς είναι:

 • Για κινητά περιουσιακά στοιχεία, 10€ ως συμβολικό ποσό
 • Για ακίνητα, συνήθως η αξία του οικοπέδου, όπως καθορίζεται στη σύμβαση


Ασφάλιση

Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης το περιουσιακό στοιχείο που μισθώνετε πρέπει να είναι ασφαλισμένο, με δικαιούχο της ασφάλισης την Πειραιώς Leasing .

Επιλογές Leasing

Οι λύσεις leasing επιχειρήσεων που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σάς εξυπηρετούν στις εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:

Ακίνητα 

 • Leasing Επαγγελματικών Ακινήτων, για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης
 • Sale & Lease Back, για την πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων
Μάθετε περισσότερα για τα Leasing Ακινήτου που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς Μεταφορικά μέσα

 • Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων, για καινούργια ή μεταχειρισμένα επαγγελματικά αυτοκίνητα
 • Leasing Επιβατηγών Αυτοκινήτων, για καινούργια ΙΧΕ αυτοκίνητα
 • Vendor Leasing, για αυτοκίνητα και φορτηγά
Μάθετε περισσότερα για τα Leasing Μεταφορικών Μέσων που παρέχει η Τράπεζα ΠειραιώςΕξοπλισμό 

 • Leasing Εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση
 • Green Leasing Εξοπλισμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταικά πάρκα, Αιολικά πάρκα, Υδροηλεκτρικοί σταθμοί)
Μάθετε περισσότερα για τα Leasing Εξοπλισμού που παρέχει η Τράπεζα ΠειραιώςΠώς θα εξασφαλίσετε υπηρεσίες Leasing για την επιχείρησή σας

Για να ενημερωθείτε για τις λύσεις leasing που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας.

Βρείτε κοντινό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς


Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Πειραιώς Leasing AE :

 • Τηλεφωνικά στο 210 7760600
 • Με email στο info@piraeusleasing.gr