Ταμίας από Απόσταση για Επιχειρήσεις

Συνδεθείτε μέσω video κλήσης με τον ταμία από απόσταση και πραγματοποιήστε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ίδια ευκολία και απλότητα ενός κανονικού ταμείου.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ με τη χρήση της ηλεκτρονικής σας υπογραφής.

Ζήστε τη σύγχρονη τραπεζική εμπειρία που δημιούργησε η Τράπεζα Πειραιώς για εσάς και πραγματοποιήστε εύκολα και γρήγορα:

 • Κατάθεση ιδιωτικών & τραπεζικών επιταγών άλλων Τραπεζών μέχρι του ποσού € 300.000 (ανά επιταγή)
  • Ιδιωτικές επιταγές: διαθεσιμότητα ποσού το πρωί της 3ης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα της συναλλαγής, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε έως τις 15:30 ή το πρωί της 4ης εργάσιμης ημέρας εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί μετά τις 15:30
  • Τραπεζικές επιταγές: διαθεσιμότητα ποσού το πρωί της 2ης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα της συναλλαγής εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε έως τις 15:30 ή το πρωί της 3ης εργάσιμης ημέρας εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί μετά τις 15:30
 • Εξόφληση επιταγών Τράπεζας Πειραιώς μέχρι του ποσού € 10.000 με πίστωση σε λογαριασμό
  • Ιδιωτικές επιταγές: διαθεσιμότητα ποσού το πρωί της 2ης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα της συναλλαγής
  • Τραπεζικές επιταγές: άμεση διαθεσιμότητα ποσού
 • Κατάθεση μετρητών
 • Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών σε ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα για εξόφληση προμηθευτών μέχρι του ποσού των € 10.000 ή το ισότιμο αυτού
 • Ανάληψη μετρητών μέχρι του ποσού των € 10.000
 • Πληρωμή λογαριασμών και οφειλών της επιχείρησης

Σημαντικό

 • Οι συναλλαγές που καταχωρούνται, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός του προκαθορισμένου χρόνου λήξης ημερήσιων εργασιών που ισχύει ανά είδος συναλλαγής, εκτελούνται αυθημερόν.
 • Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται το Σάββατο καταχωρούνται με ημερομηνία επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Στο ταμείο από απόσταση δεν εξυπηρετούνται συναλλαγές:

 • κατάθεσης ιδιωτικών ή τραπεζικών επιταγών Τραπεζών που δεν συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικού Συμψηφισμού (ΔΗΣΣΕ)
 • με πληρεξούσιο/ εξουσιοδότηση
 • μετρητών σε ξένο νόμισμα
 • πληρωμής πιστωτικών καρτών μετά τις 18:00

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς παρέχονται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.