ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς
 

Χρηματοδοτήσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, έχει δεσμευτεί στρατηγικά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα και ολοκληρωμένα την ελληνική ιδιωτική επιχειρηματικότητα.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του επιχειρηματικού τομέα, η Τράπεζα εστιάζει ιδιαίτερα στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τις ικανότητες και τα μέσα προκειμένου να αξιοποιεί προς όφελος των πελατών της όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητες, έτσι ώστε να βοηθήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεπεράσει τις συνέπειες της ύφεσης, να αναπτυχθεί και να αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η Τράπεζα Πειραιώς, επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς, ΕΙΒ, EIF, EBRD, προχώρησε στην υπογραφή δύο συμβάσεων, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω των οποίων θα χρηματοδοτήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς για χρηματοδοτήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το 2017 θα ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ, ενώ για το 2018 ο στόχος είναι να υπερβούν το 1,5 δις ευρώ.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Πώς μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά
με τη χρηματοδότηση και τα δικαιολογητικά;

Εξειδικευμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες της
Εμπορικής Τραπεζικής

Με τη στήριξη και τη συμβολή ύψους 500 εκ. ευρώ των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών: