Κάνω την επιχείρησή μου πιο ανταγωνιστική

Γνωρίστε τα εξειδικευμένα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας που προσφέρει αποκλειστικά η Τράπεζα Πειραιώς.

yellow business*, ένα πρόγραμμα  καθημερινής επιβράβευσης για τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Γίνετε μέλος του yellow business για να κερδίζετε yellows και να απολαμβάνετε αποκλειστικές προσφορές** από συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις, όπως:

Πραγματοποιήστε τώρα την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης και κερδίστε yellows με:

  • τις εταιρικές κάρτες Business Debit ή Business Credit Card της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
  • τα επιχειρηματικά δάνεια,
  • το μισθοδοτικό πακέτο,
  • την υπηρεσία winbank web & mobile banking και winbank business εφαρμογή.

Τα yellows που συγκεντρώνετε μπορείτε να τα εξαργυρώνετε στους Συνεργάτες του Προγράμματος.

 «Ψωνίζω στη γειτονιά», ένα πρόγραμμα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων με σύμμαχο την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Γίνετε μέλος του καινοτόμου προγράμματοςΨωνίζω στη Γειτονιά’ που στηρίζει δυναμικά τις μικρές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία κάθε γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα.

Με τη συμμετοχή της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ γίνεστε μέλος μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας και απολαμβάνετε μια σειρά από προνόμια, χωρίς καμία επιβάρυνση, όπως:

  • Προβολή της επιχείρησής σας στα προωθητικά μέσα του προγράμματος και στο psonizostigeitonia.gr.
  • Για τα μέλη του yellow business, εκπτώσεις και προνόμια από συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις καθώς και δυνατότητα εξαργύρωσης yellows των Πελατών σας από το epay POS***.

Για να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι η επιχείρησή σας συμμετέχει στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ παραλαμβάνετε υλικά σήμανσης της επιχείρησής σας.

Σημείωση : Στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά» εντάσσονται οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και όποιες δύναται να ενταχθούν.

*Προϋπόθεση για ένταξη στο yellow business, είναι η εγγραφή στο yellow και η κατοχή, σε περίπτωση Ατομικής Επιχεί-ρησης ή Ελεύθερου Επαγγελματία, Business Credit ή Business Debit Card, ενώ σε περίπτωση εταιρείας / Νομικού Προ-σώπου, Business Debit Card.

**Οι αποκλειστικές προσφορές είναι δυναμικές καθώς ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

***Αφορά τα μηχανήματα αποδοχής καρτών (epay POS) και τα e- POS (epay Ecommerce) της Euronet Merchant Services («epay»). Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Ίδρυμα Πληρωμών EURONET MERCHANT SERVICES («epay») για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται από γυναίκες (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες) ή το 51% της επιχείρησης ανήκει σε γυναίκα / γυναίκες (Νομικά Πρόσωπα).

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.