Εξασφαλίζω την επιχείρησή μου

Ανακαλύψτε τις μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει η Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Όποια και αν είναι η ανάγκη σας, υπάρχει η κατάλληλη λύση για να την καλύψουμε. Συγκεκριμένα:

  • My Business (Ασφάλιση Επαγγελματικού χώρου)

  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησής σας με αποτελεσματική κάλυψη έναντι των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη, όπως πυρκαγιά, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, κλοπή.


  • My Business Liability (Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου)

  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται η εκ του νόμου Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας και των υπαλλήλων σας, για ζημιές (Σωματικές βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της τροφικής δηλητηρίασης, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.


  • Cyber Insurance

  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο προσφέρει στην επιχείρησή σας κάλυψη έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων που διακυβεύουν τη λειτουργία και τη φήμη της επιχείρησής σας.

    Τα προγράμματα ασφάλισης ERGO Cyber λειτουργούν ως δικλείδα ασφαλείας που προστατεύουν την επιχείρησή σας από τις οικονομικές απώλειες και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από μια σειρά απειλών και εκθέσεων στον κυβερνοχώρο όπως κακόβουλη ενέργεια, παραβίαση δεδομένων, κακόβουλο λογισμικό.


  • My Auto

Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται το εταιρικό ή προσωπικό σας όχημα με μια σειρά από ουσιαστικές παροχές και έξυπνους συνδυασμούς καλύψεων έναντι κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο, όπως, αστική ευθύνη, κλοπή, καιρικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια.

  • My Agro

Σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO έχουν δημιουργηθεί τα προγράμματα My Agro Land, My Agro Farm και My Agro Greenhouse, τα οποία απευθύνονται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αγροτικής σας επιχείρησης με αποτελεσματική κάλυψη έναντι των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται από γυναίκες (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες) ή το 51% της επιχείρησης ανήκει σε γυναίκα / γυναίκες (Νομικά Πρόσωπα).

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Equall 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.