Κριτήρια ένταξης

Κριτήρια ένταξης πελατών στο πακέτο:


  • Λογαριασμό όψεως ή Εμπορικό λογαριασμό
  • winbank
  • Εταιρική Χρεωστική Κάρτα (για Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)
  • Να διαθέτουν epay POS