Διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση των συναλλαγών της επιχείρησής σας.


Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε έναν λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:

 • Λογαριασμό Όψεως Εταιρειών (για νομικά πρόσωπα) ή Εμπορικό Λογαριασμό (για ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθερους επιχειρηματίες)
 • 50% έκπτωση για το πρώτο καρνέ επιταγών (10φ)
 • 50% έκπτωση για εισερχόμενα εμβάσματα (STP)
 • 50% έκπτωση για εξερχόμενα εμβάσματα σε Ευρώ εντός ΕΟΧ έως 15.000€ ανά συναλλαγή μέσω καναλιού Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank web banking & mobile app)
 • 50% έκπτωση στις πληρωμές λογαριασμών μέσω winbank που αφορούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας και συγκεκριμένα:

  • Τηλεφωνία/Διαδίκτυο
  • Ύδρευση/Αποχέτευση
  • Ενέργεια
  • Δημόσιο & Οργανισμοί
 • Δωρεάν έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας Business Debit (Ισχύει μόνο για τις νέες εκδόσεις)
 • Δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο στις Εταιρικές Πιστωτικές Κάρτες
 • Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (POS, e-POS) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (“epay”)

  Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Ίδρυμα Πληρωμών epay για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών του epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών, που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα και σας προσφέρει:

  • Δωρεάν ένα ενσύρματο τερματικό για το 1ο έτος* για νέες αιτήσεις απόκτησης τερματικού.
  • Εξατομικευμένη Τιμολόγηση αποδοχής καρτών
  • Υπηρεσίας DCC (Dynamic Currency Conversion), με μηδενική προμήθεια
  • Υπηρεσία tax free shopping για αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων.
  • Δωρεάν το κόστος Παραμετροποίησης για την δημιουργία e-shop

*Η προσφορά ισχύει με στόχο τζίρου τα €12.000. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν πραγματοποιήσει ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο ή ίσο με €12.000, τότε από το επόμενο έτος θα εφαρμοστεί μηνιαίο κόστος διαχείρισης ύψους 9€ συν ΦΠΑ.
Το Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις (νεοϊδρυθείσες ή αναπτυσσόμενες) με νέα σχέση acquiring που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά» και τα τιμολογιακά του προνόμια έχουν ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας