Εξασφαλίζω την επιχείρησή μου

Η Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρίες, σας δίνει μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις για το νέο σας επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.  • My Business (Ασφάλιση Επαγγελματικού χώρου)


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησής σας με αποτελεσματική κάλυψη έναντι των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη, όπως πυρκαγιά, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, κλοπή.


  • My Business Liability (Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου)


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται η εκ του νόμου Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας και των υπαλλήλων σας, για ζημιές (Σωματικές βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της τροφικής δηλητηρίασης, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.


  • Cyber Insurance


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, το οποίο προσφέρει στην επιχείρησή σας προστασία από κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό τον περιορισμό των διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων και την αντιμετώπιση των οικονομικών τους συνεπειών  • My Auto


  • Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται το εταιρικό ή προσωπικό σας όχημα με μια σειρά από ουσιαστι-κές παροχές και έξυπνους συνδυασμούς καλύψεων έναντι κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο, όπως, αστική ευθύνη, κλοπή, καιρικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια.
Το Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις (νεοϊδρυθείσες ή αναπτυσσόμενες) με νέα σχέση acquiring που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά» και τα τιμολογιακά του προνόμια έχουν ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.