Κάνω την επιχείρησή μου πιο ανταγωνιστική

Γίνετε Μέλος του yellow business*, του νέου είδους καθημερινής επιβράβευσης για τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες!

Με το yellow business της Τράπεζας Πειραιώς κερδίζετε yellows και απολαμβάνετε αποκλειστικές προσφορές από συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις.

Επιπλέον, τα yellows που συγκεντρώνετε μπορείτε να τα εξαργυρώνετε στους Συνεργάτες του Προγράμματος.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης και κερδίστε yellows με:

  • τις εταιρικές κάρτες  Business Debit ή Business Credit Card της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
  • τα επιχειρηματικά δάνεια
  • το μισθοδοτικό πακέτο
  • την υπηρεσία winbank web και winbank business εφαρμογή.

Τα yellows που συγκεντρώνετε μπορείτε να τα εξαργυρώνετε στους Συνεργάτες του Προγράμματος.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος «Ψωνίζω στη γειτονιά»

Γίνετε μέλος του προγράμματος 'Ψωνίζω στη Γειτονιά'**, ενός καινοτόμου προγράμματος που στηρίζει δυναμικά τις μικρές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία κάθε γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία δεν είμαστε μόνοι μας, σύμμαχό μας έχουμε την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Με τη συμμετοχή της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ γίνεστε μέλος μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας και απολαμβάνετε μια σειρά από προνόμια, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι η επιχείρησή σας συμμετέχει στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ παραλαμβάνετε υλικά σήμανσης της επιχείρησής σας.

Οφέλη για την επιχείρησή σας

  • Προβολή της επιχείρησής σας στα προωθητικά μέσα του προγράμματος και στο psonizostigeitonia.gr.
  • Επιπλέον, εάν συμμετέχετε στο yellow business, η επιχείρησή σας απολαμβάνει εκπτώσεις και προνόμια από συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις καθώς και τη δυνατότητα εξαργύρωσης yellows των Πελατών σας από το POS***».

Στο πρόγραμμα 'Ψωνίζω στη γειτονιά' εντάσσονται οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και όποιες δύναται να ενταχθούν.

*Προϋπόθεση για ένταξη στο yellow business, είναι η εγγραφή στο yellow και η κατοχή, σε περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης ή Ελεύθερου Επαγγελματία, Business Credit ή Business Debit Card, ενώ σε περί-πτωση εταιρείας / Νομικού Προσώπου, Business Debit Card.

**Στο πρόγραμμα 'Ψωνίζω στη γειτονιά' εντάσσονται οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-ποθέσεις του προγράμματος και όποιες δύναται να ενταχθούν.

***Αφορά τα μηχανήματα αποδοχής καρτών (epay POS) και τα e- POS (epay Ecommerce) της Euronet Mer-chant Services («epay»). Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Ίδρυμα Πληρωμών EURONET MER-CHANT SERVICES («epay») για την μέσω του δικτύου της διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της epay, αναφορικά με την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών μέσω καρτών που διενεργούνται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα.


Το Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις (νεοϊδρυθείσες ή αναπτυσσόμενες) με νέα σχέση acquiring που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά» και τα τιμολογιακά του προνόμια έχουν ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.