Αναπτύσσω την επιχείρηση μου

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που ταιριάζουν στα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής σας και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους.

 • Σύγχρονα Χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Χρηματοδότηση μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

  • Ανταγωνιστική τιμολόγηση για την:
   • υλοποίηση επενδύσεων
   • προεξόφληση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων (στο πλαίσιο των δράσεων Ε.Σ.Π.Α. ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων)

  • Έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος για τις αιτήσεις δανείων τακτής λήξης

 • «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ . ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

 • Υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο της Τράπεζας
Το Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις (νεοϊδρυθείσες ή αναπτυσσόμενες) με νέα σχέση acquiring που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά» και τα τιμολογιακά του προνόμια έχουν ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτό

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας.