Εξασφαλίζω την επιχείρησή μου

Η Πειραιώς Financial Holdings, ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, σας προτείνει σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για την επιχείρησή σας προκειμένου να διασφαλίσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επένδυσή σας.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

  • Αστική Ευθύνη επαγγελματία και επαγγελματικού χώρου
    • Ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη για την Αστική Ευθύνη του επαγγελματία κατά την εκτέλεση των εργασιών του και την Αστική Ευθύνη λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης του
  • Ασφάλιση Επαγγελματικής Στέγης
    • Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής στέγης τα οποία προσφέρουν ένα εύρος χρήσιμων παροχών και καλύψεων για το κτίριο και το περιεχόμενο της επιχείρησης.
  • Ασφάλιση Οχήματος
    • Αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις για το όχημα, με ουσιαστικές παροχές και έξυπνους συνδυασμούς καλύψεων.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 360° είναι διαθέσιμο σε Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκ € που πρόκειται να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα.